Sopot apeluje: pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej

Dłoń kobieca z czerwoną karteczką z białym serduszkiem wyciągnięta w stronę męskiej dłoni
Fot. Pixabay

„Pomagaj mądrze!” to akcja informacyjna, w której apelujemy, by nie wspierać finansowo osób żebrzących. Polsko-angielskie ulotki oraz plakaty z informacją, jak mądrze i skutecznie pomagać pojawią się w lokalach gastronomicznych, kościołach, a także na klatkach schodowych. Ulotki będą również wręczać streetworkerzy, którzy patrolują miejsca uczęszczane przez turystów oraz te, w których mogą przebywać osoby bezdomne.

Latem na ulicach miasta pojawiają się osoby żebrzące, które przybywają tu z całej Polski, licząc na łatwy zarobek. Ze względu na hojność mieszkańców Sopotu oraz turystów, osoby żebrzące nie chcą skorzystać z oferowanej im profesjonalnej pomocy. Żebranie jest bardziej opłacalne, a pieniądze przeznaczane są często na zakup alkoholu i innych używek. Najskuteczniejszą formą pomocy jest więc skierowanie osób bezdomnych i żebrzących do odpowiednich instytucji i organizacji.

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie, schronienie czy posiłek – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Nikt nie powinien przebywać na ulicy i żebrać. I na pewno nikt w Sopocie nie musi żebrać na jedzenie. We współpracy z innymi służbami miejskimi monitorujemy sytuację osób potrzebujących, w tym również osób bezdomnych. Pracownicy socjalni, służby miejskie oraz organizacje pozarządowe przygotowane są do udzielania niezbędnej pomocy. Dając pieniądze nie pomagamy, lecz sprawiamy, że osoba żebrząca pozostaje na ulicy i nie chce skorzystać ze wsparcia oferowanego przez instytucje.    

W sezonie miejsca szczególnie uczęszczane przez turystów oraz te, w których mogą przebywać osoby bezdomne, patrolują również streetworkerzy. Udzielają informacji o aktualnych, dostępnych formach wsparcia w Sopocie. Przekazują również podstawowe informacje o epidemii koronawirusa, np. co zrobić, gdzie się udać, jeżeli ktoś zauważy u siebie objawy choroby. Jeśli jest taka potrzeba, streetworkerzy wydają osobom bezdomnym artykuły przedmedyczne (opatrunki, maść w saszetkach, witaminy, krople do oczu itd.). 

Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które na zlecenie miasta zapewniają nocleg oraz wyżywienie osobom bezdomnym. Każdy, kto potrzebuje schronienia, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowany do schroniska lub noclegowni. W siedzibie Caritasu w Sopocie, przy al. Niepodległości 778, na osoby bezdomne czeka posiłek. Tam również mogą one skorzystać z łaźni oraz otrzymać czystą odzież.

Pomagaj skutecznie, kierując do miejsc, gdzie osoby potrzebujące mogą otrzymać profesjonalne wsparcie:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Dział Pracy Socjalnej, al. Niepodległości 759 a, poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30, tel. 58 551 17 10. Pracownik socjalny zaoferuje kompleksowe wsparcie dopasowane indywidualnie do potrzeb i sytuacji danej osoby.

  • Caritas, Sopot, al. Niepodległości 778

Jadłodajnia: poniedziałek – piątek, w godz. 12.30-13.30 Łaźnia i wydawanie odzieży: w godz. 8.00-11.00, poniedziałek i czwartek – mężczyźni, wtorek – kobiety.

Jeśli widzisz osobę żebrzącą, w szczególności nieletnią lub natarczywą, poinformuj odpowiednie służby: Straż Miejską – tel. 986, Policję – tel. 112 lub MOPS Sopot – tel. 58 551 17 10. 

źródło: Sopot.pl