55 tys. zł na kolejne laptopy dla sopockich dzieci

otwarty laptop stoi na kartonie
Fot. materiały UMS

17 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz 3 mobilne dostępy do Internetu kupiła Gmina Miasta Sopotu w ramach programu „Zdalna Szkoła +”. Sprzęt komputerowy posłuży do zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Program skierowany jest głównie do rodzin ubogich, z minimum trojgiem dzieci. Koordynacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Dzieci z rodzin najuboższych, z różnych względów, mogą mieć trudniejszy start w życie. Staramy się im pomagać na wielu płaszczyznach, dlatego nowoczesny sprzęt trafi teraz właśnie do nich, by wyrównywać ich szanse w dostępie do edukacji – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

To już kolejne laptopy przekazane sopockim uczniom od wiosny, kiedy ze względu na pandemię nauka odbywa się online. Miasto monitoruje sytuację w sopockich szkołach i na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów i nauczycieli. Pozyskuje środki na zakup sprzętu z programów rządowych, unijnych, jak również od firm prywatnych.

– Zamknięcie szkół, a co za tym idzie konieczność prowadzenia lekcji online sprawiła, że części uczniów trudniej uczestniczyć w zajęciach – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Zdalne nauczanie jest ogromnym wyzwaniem szczególnie w rodzinach wielodzietnych, które nie posiadają komputera lub mają jeden sprzęt na całą kilkuosobową rodzinę. Za pieniądze z programu kupiliśmy sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany szkołom, a za ich pośrednictwem najbardziej potrzebującym uczniom. Dzięki temu wsparcie otrzymają dzieci, które do tej pory nie miały możliwości w pełni realizować zdalnego nauczania – dodaje dyrektor sopockiego MOPS.

17 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz 3 mobilne dostępy do Internetu Gmina Miasta Sopotu kupiła w ramach projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła +”. Dofinansowanie wyniosło 55 tys. zł.

Działanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

źródło: Sopot.pl