Diagnoza Sopotu

Widok na pl. Zdrojowy
Fot. materiały UMS

Diagnoza Sopotu została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Urząd Miasta Sopotu wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Diagnoza ma służyć zbudowaniu dobrej strategii miasta na lata 2021-2030. Za powstanie raportu diagnostycznego odpowiedzialny był zespół naukowców pod kierownictwem profesora Mikołaja Cześnika, dyrektora Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.

Diagnozę Sopotu uzupełniają: analiza ilościowych danych zastanych pt. "Sopot - cztery kapitały" oraz badania sondażowe opracowane w dokumencie "Sopocianie o swoim mieście. Sopot i metropolia".

SWPS to wiodący polski uniwersytet badawczy w zakresie nauk społecznych. W skład zespołu realizującego projekt weszli socjologowie, politolodzye, badacze miast, specjaliści od polityk publicznych, ekonomiści, kulturoznawcy.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przesyłania uwag, sugestii i komentarzy na adres: strategia2030@sopot.pl

 

źródło: Sopot.pl