Porozmawiajmy o transporcie – OMGGS zaprasza na warsztaty

Fot. materiały promocyjne

Jaki powinien być nowoczesny transport? Co należy zrobić, aby mieszkańcy miast, miasteczek i wsi docierali do celu szybko, ale też bezpiecznie i bez szkody dla otoczenia? W ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (SUMP*) w maju i czerwcu odbędzie się 9 warsztatów konsultacyjnych online dla mieszkańców Pomorza, ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń, a także dla samorządowców, radnych i osób odpowiedzialnych w samorządach za politykę transportową.

Warsztaty dotyczące Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia i Sopot) odbędą się 17 czerwca

link do rejestracji na warsztaty

Podczas warsztatów uczestnicy będą rozmawiać o potrzebach transportowych i komunikacyjnych mieszkańców. Dzięki zebranym informacjom powstanie długoterminowa strategia, która wskaże kierunki planowania transportu poprawiającego bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców metropolii. Wiele wskazuje na to, że dokumenty SUMP będą niezbędne podczas ubiegania się o finansowanie w nowej perspektywie unijnej.   

– Korki, hałas, smog, brak miejsc parkingowych, nadmierna dominacja ruchu samochodowego nad rozwiązaniami dla rowerzystów i pieszych, brak poczucia bezpieczeństwa w ruchu – te problemy znają wszyscy mieszkańcy dużych miast i mniejszych miejscowości – mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS. – Szybko rozrastające się aglomeracje, jak Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, potrzebują przemyślanych rozwiązań, które połączą potrzebę sprawnego transportu publicznego z ochroną środowiska i zdrowia mieszkańców. Nad takim planem pracuje OMGGS wraz z grupą ekspertów. Wchodzimy w decydującą fazę prac, w którą angażujemy mieszkańców metropolii, w myśl zasady: planujemy z ludźmi i dla ludzi.

Uczestnicy będą pracować w 6 zespołach. Przez około kwadrans wspólnie z moderatorami będą dyskutować na zadany temat, m.in. transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy,  indywidualny ruch samochodowy, parkowanie, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport towarów, zarządzanie mobilnością oraz wizja i cele. Po 15 minutach nastąpi zmiana tematu w grupie, a na koniec podsumowanie dyskusji. 

 

Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan)

Od 2019 r., dzięki współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki  Regionalnej, Komisją Europejską, Inicjatywą  Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, OMGGS pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP). Metropolitalny dokument  będzie zawierał działania dotyczące polityki transportowej,  ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego  i zarządzania mobilnością. Określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców i wskaże kierunki poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców metropolii. 

Nad dokumentem pracuje zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Miasta w Gdyni, OMGGS oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu. Jego ukończenie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 roku. 

 

źródło: Sopot.pl