Wakacje z Poradnią – zajęcia dla dzieci i rodziców

Dziecko rysuje kolorowymi kredkami
Fot. Pixabay

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie przygotowała bogatą ofertę wakacyjnych zajęć dla dzieci i uczniów klas I-III, a także cykl spotkań dla rodziców.

Wakacyjne propozycje

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów klas I-III sopockich szkół podstawowych

Celem zajęć jest:

 • wzrost umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji,
 • nauka słuchania innych,
 • wzrost umiejętności skutecznego współdziałania w zespole,
 • twórcza zabawa,
 • nauka przestrzegania norm i obowiązujących w grupie zasad,
 • rozwijanie zachowań asertywnych,
 • możliwość wspólnego rozwiązywania konfliktów/problemów.

Cykl spotkań odbędzie się od 28 czerwca do 2 lipca 2021 r. w godz. 8.45-12.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (boczny budynek). Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z uwzględnieniem dynamiki procesu. Przewidziana przerwa na II śniadanie (dzieci przynoszą własne piecie i jedzenie).

Prowadzenie: mgr Joanna Wachowiak, psycholog

Zapisy przyjmuje sekretariat Poradni: tel. 58 551 51 33, e- mail: ppp@poradniasopot.pl

 

Oferta logopedyczna Akcja-artykulacja!

Turnus zajęć logopedycznych dla dzieci przedszkolnych (od 4. r.ż.) i szkolnych z wadami wymowy lub opóźnionym rozwojem mowy. Spotkania będą odbywały się w grupach 4-osobowych cztery razy w tygodniu przez dwa tygodnie w godzinach popołudniowych (I turnus: 28 czerwca-9 lipca 2021 r., II turnus 12-23 lipca 2021 r.).

Zajęcia będą skupiać się na: korygowaniu nieprawidłowych nawyków w obrębie jamy ustnej, kształtowaniu prawidłowego przebiegu funkcji oddechowo-połykowych, rozwijaniu funkcji słuchowych, usprawnianiu słuchu fonematycznego, usprawnianiu narządów mowy, kształtowaniu umiejętności artykulacyjnych. Proponowane działania stanowią niezbędną bazę terapii logopedycznej i prawidłowej wymowy głosek języka polskiego.

W pierwszej kolejności na zajęcia zostaną zakwalifikowane dzieci spośród listy oczekujących na terapię logopedyczną w Poradni na podstawie diagnozy logopedycznej.

Prowadzenie: mgr M. Kisielewska, logopeda

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: m.kisielewska@poradniasopot.pl

 

Konsultacje logopedyczne

Przeznaczone dla rodziców lub pełnoletnich uczniów. Jeśli ktoś posiada aktualną diagnozę logopedyczną, podczas spotkania może uzyskać poradę dotyczącą istoty zaburzenia dziecka/ucznia, wskazówki do pracy własnej w domu, porady dotyczące dalszego postępowania. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego rozwoju mowy dziecka możliwa jest wstępna ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych oraz potwierdzenie lub wykluczenie konieczności dalszej diagnozy.

Konsultacje odbywają się w piątki (2, 9, 16, 23 lipca 2021 r.) w godz. 13.00-16.00.

Zapisy poprzez sekretariat Poradni: tel. 58 551 51 33 lub pod adresem mailowym: m.kisielewska@poradniasopot.pl

Konsultacje logopedyczne prowadzą także:

 • mgr Kinga Żuchowska-Heyka, neurologopeda,
 • mgr Marlena Wrzeszcz, logopeda, oligofernopedagog.

Zapisy przyjmuje sekretariat Poradni: tel. 58 551 51 33, e- mail: ppp@poradniasopot.pl

 

Zajęcia dla uczniów kl. I - III: Ż – życzliwość, O – optymizm, M – marzenia

Zajęcia rozwijają umiejętności społeczno-emocjonalne w oparciu o elementy programu profilaktycznego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, w formie gier i zabaw ruchowych, rysunkowych, relaksacji.

Zajęcia będą odbywały się w Poradni od 5 do 9 lipca 2021 r., w godz. 9.00-12.00.

Prowadzenie: Marta Lawendowska, pedagog, Beata Kazub, pedagog.

Zapisy przyjmuje sekretariat Poradni: tel. 58 551 51 33, e- mail: ppp@poradniasopot.pl

 

Turnus terapii pedagogicznej dla dzieci 6-7 letnich i uczniów szkół podstawowych

Na zajęciach dzieci będą:

 • rozwiązywać ortograficzne rebusy, zagadki, krzyżówki,
 • słuchać bajek, opowiadań z przesłaniem, grać w gry planszowe,
 • słuchać muzyki relaksacyjnej,
 • spędzać czas w miłej i życzliwej atmosferze,
 • rozwijać umiejętności przydatne w nauce czytania i pisania.

Zajęcia będą się odbywały w Poradni w gabinecie nr 11 w dniach:

 • 2-9 lipca 2021 r.
 • 2-13 sierpnia 2021 r.

Godzina i częstotliwość spotkań – do uzgodnienia

Prowadzenie: Dorota Peplińska, pedagog.

Zapisy w sekretariacie Poradni: tel. 58 551 51 33, e- mail: ppp@poradniasopot.pl

 

Cykl wakacyjnych spotkań dla rodziców w ramach poszerzania wiedzy i kształtowania umiejętności rodzicielskich

 • 28 czerwca – Rodzic jako mądry przywódca
 • 5 lipca – Komunikaty budujące relacje z dziećmi
 • 12 lipca – Złość, frustracja – jak sobie z nią radzić
 • 19 lipca – Sztuka odmawiania dzieciom

Zajęcia będą odbywały się w Poradni w poniedziałki w godz. 17.00-20.00, w formie wykładu z panelem dyskusyjnym.

Prowadzenie: Marzena Jasińska oraz Małgorzata Matwiejczyk-Prieba

Zapisy: m.matwiejczyk@poradniasopot.pl lub telefonicznie w sekretariacie Poradni: tel. 58 551 51 33

 

Bystra czeredka! Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat z trudnościami funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym

Podczas zajęć dzieci będą:

 • budować relacje rówieśnicze,
 • rozwijać umiejętności społeczne,
 • zaprzyjaźniać się ze swoimi emocjami podczas wspólnej zabawy na powietrzu i w Sali.

Zajęcia będą odbywały się w każdy wtorek w Poradni, od 2 lipca do 25 sierpnia 2021 r., w godz. 12.00-14.00.

Prowadzenie: Anna Bielawska, psycholog

Zapisy w sekretariacie Poradni: tel. 58 551 51 33, e- mail: ppp@poradniasopot.pl

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie

Sekretariat czynny w godz. 8.00-16.00

Więcej informacji: Facebook Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie

 

źródło: Sopot.pl