Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Fot. materiały promocyjne

Rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. należy zgłosić każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. Na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca, deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij „Złóż deklarację”, wypełnij ją i wyślij.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Kontakt w razie dodatkowych pytań:

  • Sebastian Krywult
  • Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
  • tel. 58 52 13 793 lub
  • e-mail: sebastian.krywult@um.sopot.pl 

źródło: Sopot.pl