Sopot najbardziej zielonym polskim miastem

Widok z góry na las i morze. Wśród drzew widać dach Opery Leśnej
Fot. Jacek Bieliński

Zielone tereny Sopotu zostały docenione przez portale mieszkaniowe: tuwartomieszkac.pl i rynekpierwotny.pl. Cieszy nas to, bo mamy się czym chwalić. Sopocianie od lat cieszą zielonym miastem i czystym powietrzem, na które wpływ mają naturalne walory położenia Sopotu – morze, Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz liczne parki, a także skuteczne eliminowanie pieców węglowych w mieście.

Spośród 66 polskich miast na prawach powiatu największy udział terenów zielonych (lasów, parków, zieleńców i „terenów zieleni osiedlowej”) mają Sopot (58,5 proc.), Zielona Góra (53,1 proc.) oraz Gdynia (45 proc.). Kolejne miejsca zajęły: Katowice, Koszalin, Jaworzno, Bydgoszcz, Wałbrzych, Jelenia Góra i Tychy.

Natomiast w zestawieniu miast z udziałem terenów zielonych w powierzchni miasta, wyłączając lasy, Sopot plasuje się na szóstym miejscu z udzialem zieleni 6,5 proc. w powierzchni miasta. W tym zestawieniu pierwsze miejsce zajął Chorzów (20,9 proc.), następnie Rzeszów (13,4 proc.) i Siemianowice (9,6 proc.).

Link do całości artykułu w portalu Tu warto mieszkać.

źródło: Sopot.pl