Wolna Szkoła: ekierka w dłoń!

Kolaż kilku czarno-białych zdjęć osób trzymających czerwoną ekierkę. Na zdjęciach napis Wolna Szkoła
Fot. Karol Grygoruk

Sonia Bohosiewicz, Andrzej Chyra, Gverilla, Magda Koleśnik, Rafał Masny, Julia Pośnik, Red Lipstick Monster, Anja Rubik, Maja Ostaszewska, Krzysztof Zalewski, Julia Zawadzka i inni z czerwoną ekierką Wolnej Szkoły protestują przeciw zmianom w prawie oświatowym.

14 października, w Dniu Nauczyciela, rusza kolejna odsłona kampanii społecznej Wolna Szkoła. Znane osoby publikują zdjęcia z czerwoną ekierką i mówią, dlaczego trzeba się sprzeciwić planowanym zmianom w prawie oświatowym.

Inicjatorzy akcji alarmują – szkoła staje się nudnym więzieniem, w którym rządzą poglądy ministra na świat, a nie chęć poznawania świata.  

– W Dniu Edukacji Narodowej życzymy wszystkim uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom oraz rodzicom WOLNEJ SZKOŁY – mówi Iga Kazimierczyk, jedna z inicjatorek ogólnopolskiej akcji społecznej. – Szkoły, która otwiera horyzonty i przygotowuje do wyzwań XXI wieku. Szkoły wolnej od dyskryminacji, przemocy, strachu i kontroli. Szkoły, która uczy niezależności myślenia, a nie ślepego posłuszeństwa władzy. Która inspiruje, rozbudza ambicje i wyobraźnie, a nie wtłacza w schematy i równa w dół. Chcemy szkoły wolnej od przesądów, w której liczą się wiedza i fakty, nie opinie ministra czy kuratorów. Chcemy szkoły, w której wartością jest każdy człowiek. Szkoły opartej na zaufaniu i współpracy, poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku. Szkoła powinna być przede wszystkim bezpiecznym miejscem, w którym młodzi ludzie mogą odkrywać swoje talenty i uczyć się, jak funkcjonować w szybko zmieniającym się świecie. Centralizacja systemu oświaty, edukacja w służbie partii, zastraszanie nauczycieli – to nie są warunki tworzenia dobrej szkoły – dodaje Iga Kazimierczyk.

– Pamiętam, kiedy jako licealistka, która skończyła 18 lat, mogłam zamiast na religię zacząć chodzić na etykę. Moja szkoła wyszła naprzeciw moim poglądom i potrzebom mówi Magdalena Koleśnik, aktorka. – To było dla mnie gigantyczne wydarzenie, które pozwoliło mi poczuć się w tym miejscu bardziej akceptowaną i potraktowaną poważnie. Pamiętam, jak zaczęłam nabierać świadomości, jakie zachowania pracowników szkoły umniejszają mnie i upokarzają i jak zaczęłam, przy wsparciu i zaangażowaniu moich przyjaciół, mówić o tym głośno. I pamiętam naszą radość, że coś udało się w tych kwestiach zrobić. Wtedy myśleliśmy, że dołożyliśmy cegiełkę i ci, co przyjdą po nas, nie będą już musieli się z tym zmagać. Dzisiaj, sytuacja jest taka, że zaczynamy od początku. Ok, zacznijmy więc. Ze słów, które wypowiada minister Czarnek, płynie strach wobec tak zwanego „innego”. A ten tak zwany „inny”, jest po prostu człowiekiem, który czuje i cierpi, jeśli nie może być sobą. Życzę ministrowi, żeby na ludzi różnych od siebie patrzył sercem.

Co oznaczają planowane zmiany w prawie oświatowym?

 • O usunięciu dyrektora ze szkoły na mocy decyzji kuratora rodzice dowiedzą się po fakcie i nie będą mieli na nią wpływu.
 • Jeśli w szkole odbędą się zajęcia z edukacji seksualnej, zorganizowany zostanie tęczowy piątek albo dyskusja o Konstytucji, to dyrektor/ka szkoły mogą z tego powodu stracić pracę, a nawet pójść do więzienia.
 • Kurator będzie mógł zablokować zajęcia, które na prośbę rodziców będzie chciał/a zorganizować w szkole nauczyciel/ka. To mogą być zajęcia np. z edukacji obywatelskiej, globalnej, o prawach człowieka.
 • Obowiązkowe będą lekcje religii lub etyki. Obu tych przedmiotów uczyć będą absolwenci katolickich uczelni, w tym szkoły księdza Rydzyka.
 • Dyskusja o prawach zwierząt w szkole będzie zabroniona, bo według ministra edukacji jest ideologią, na którą nie ma zgody.
 • Dobrzy nauczyciele będą odchodzić ze szkół, bo nikt nie chce pracować w atmosferze strachu, ubezwłasnowolnienia i kontroli.

Kampanię Wolna Szkoła prowadzi ponad 100 organizacji. W jej działania zaangażowane są nauczycielskie związki zawodowe, stowarzyszenie kadry kierowniczej oraz korporacje samorządowe, w tym Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Samorządy dla Polski.

Stajemy razem w obronie polskiej szkoły, stawką jest los naszych dzieci.

Poparcie dla Wolnej Szkoły może wyrazić każdy poprzez:

 • noszenie do szkoły i pracy symbolu kampanii: czerwonej ekierki, przypinki, nalepki z symbolem akcji
 • publikowanie w mediach społecznościowych zdjęcia z czerwoną ekierką i hasztagiem #WolnaSzkola, nagrywanie i publikowanie w sieci własnych wypowiedzi i filmików, zmianę tła na profilu
 • upowszechniania spotów, symbolu i hasztagu kampanii #WolnaSzkola oraz innych materiałów informacyjnych ze strony kampanii
 • podpisanie apelu do premiera, posłów/posłanek wzywającego do wycofania projektu dewastującego szkołę: Apel w obronie polskiej szkoły
 • wysyłanie indywidualnych maili z apelem o odrzucenie projektu ustawy do posłów/anek ze swojego okręgu: Wolna Szkoła – wyślij maila do posłów
 • udział w lokalnych akcjach protestacyjnych i informowanie innych o konsekwencjach planowanych zmian w oświacie.

Wszystkie materiały kampanijne znajdują się na stronie akcji Wolna Szkoła. Na stronie podpisać można apel do premiera, posłów i posłanek oraz wysłać indywidualny mail, a także pobrać ulotki informujące o konsekwencjach planowanych zmian i o tym, jak szkoła powinna się zmieniać, żeby odpowiadać na potrzeby uczniów i wyzwania XXI wieku.

Organizatorzy kampanii Wolna Szkoła apelują do rodziców o aktywność w szkole: zabieranie głosu na spotkaniach, rozmawianie o skutkach planowanych zmian, włączanie się do trójek klasowych, inicjowanie i organizowanie zajęć dodatkowych na tematy ważne i interesujące dla ich dzieci, np. z edukacji klimatycznej, europejskiej, prawnej, globalnej, równościowej, z udziałem specjalistów/eki, edukatorów/ki z organizacji społecznych i niezależnych instytucji, organizowanie dla dzieci i nauczycieli wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Działajmy! Zabierajmy głos! Rozmawiajmy z tymi, którzy nie wiedzą o planowanych zmianach i nie są świadomi ich konsekwencji! Przekonujmy, że edukacja w wolnej szkole jest najważniejsza.

 

Zobacz spoty kampanii

Lekcja nr 1: Najpierw dzieci, potem kariera

Lekcja nr 2: Ideologia LGBT wyrasta z neomarksizmu,

Spoty wideo oraz inne materiały kampanii zostały zrealizowane przez Agencję Pacyfika na zlecenie koalicji SOS dla Edukacji.  

źródło: Sopot.pl