Sopockie organizacje pozarządowe stają w szranki

Dłonie rożnych ludzi jedna przy drugiej
Fot. Freepik

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych w roku jubileuszu 120-lecia nadania Sopotowi praw miejskich zaprasza do udziału w konkursie o tytuł „Sopockiej Organizacji Pozarządowej Roku”, który będzie od 2021 organizowany corocznie. Nabór zgłoszeń trwa do 31 października.

Tytuł „Sopockiej Organizacji Pozarządowej Roku” to wyróżnienie organizacji pozarządowej za całokształt działalności podejmowanej w Sopocie w danym roku kalendarzowym. Chodzi o upowszechnianie działalności tej organizacji, wzmocnienie jej wizerunku, a co za tym idzie – wsparcia w rozwoju. Konkurs służy także propagowaniu idei aktywności obywatelskiej w Sopocie.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają swoją siedzibę w Sopocie i prowadzą tu swoją działalność.

Zgłoszenia mogą składać organizacje pozarządowe – jej statutowe organy, członkowie, pracownicy i wolontariusze, jak również mieszkańcy Sopotu, miejskie instytucje publiczne współpracujące z nominowaną organizacją pozarządową oraz Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych.

Nabór zgłoszeń przez formularz dostępny na stronie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu trwa do 31 października br.

 

źródło: Sopot.pl