Materiały archiwalne dotyczące Brodwina poszukiwane

Na fotografii: widok na Brodwino. W tle na górce, przy dzisiejszej ulicy Cieszyńskiego, widoczny dom, który przed 1945 r. był siedzibą miejskiego ogrodnika. W prawym rogu fotografii widoczne zabudowania dawnej lisiej fermy Kosickiego. Przełom lat 60. i 70. XX w.

W tym roku Muzeum Sopotu przygotowuje się do wystawy plenerowej poświęconej sopockiej dzielnicy Brodwino. Trwa zbieranie materiałów do ekspozycji, w czym mogą pomóc także sopocianie.

Wystawa plenerowa dotycząca Brodwina to kolejna ekspozycja przygotowywana w ramach projektu „Sopocianie”. Pierwsza wzmianka o wsi Brodwino pojawia się pod koniec XIII w., w dokumencie wystawionym przez księcia Mściwoja II, który przekazywał zarówno Sopot, jak i pobliską wioskę Opactwu Cystersów w Oliwie. Sopockie Brodwino, zanim stało się osiedlem mieszkaniowym zbudowanym z wielkiej płyty, było przez lata terenem, na którym prowadzono działalność ogrodniczą i hodowlaną.

W latach 60. XX w. Brodwinem zainteresowały się lokalne władze planując przestrzenny rozwój miasta. Kiedy w połowie lat 70. XX wieku powstały pierwsze bloki, funkcjonujące jeszcze ogrodnictwa, stały się dla mieszkańców osiedla źródłem owoców i warzyw. Z czasem na wznoszonym osiedlu rozbudowano infrastrukturę handlowo-usługową. W latach 80., po wprowadzeniu przez władze PRL stanu wojennego, sopockie osiedle stało się areną działalności opozycyjnej.

Pracownicy Muzeum Sopotu poszukują zdjęć, wspomnień, dokumentów byłych oraz obecnych mieszkańców dzielnicy. Kontakt poprzez muzealny profil FB, adres mailowy: sekretariat@muzeumsopotu.pl lub pod numerem tel. 58 551 22 66.

Dziękujemy za użyczenie fotografii rodzinie Grzymowiczów.

 

źródło: Sopot.pl