Rezolucja w sprawie kryzysu humanitarnego i wsparcie dla gminy Czeremcha

Radni na sali obrad, każdy przy osobnym stoliku.
Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS

Sopoccy radni na sesji, która odbyła się 4 listopada, podjęli rezolucję w której zaapelowali do premiera o zażegnanie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Rada Miasta Sopotu zdecydowała także o udzieleniu pomocy finansowej przygranicznej gminie Czeremcha.

Sopoccy radni, podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 4 listopada, podjęli rezolucję w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej. Radni zwrócili się do premiera o podjęcie jak najszybszych, szeroko zakrojonych działań, we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi, służących zażegnaniu kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. Zaapelowali m.in. o humanitarne traktowanie obywateli innych państw uwięzionych na pograniczu oraz o zgodę na dopuszczenie do nich organizacji pozarządowych niosących pomoc, a także lekarzy, tłumaczy, prawników i dziennikarzy. Pełny tekst Rezolucji Rady Miasta Sopotu z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej w załączniku.

Radni przegłosowali także uchwałę na mocy której miasto udzieli pomocy finansowej gminie Czeremcha, położonej przy polsko-białoruskiej granicy. Gmina zwróciła się z prośbą o wsparcie w związku z kryzysem humanitarnym na granicy i napływem na te tereny znacznej liczby migrantów. Pieniądze, w kwocie 25 400 zł wesprą zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze. Samochód posłuży do wykonywania codziennych zadań w terenie, a obecnie także do rozwożenia posiłków i udzielania innej pomocy uchodźcom przebywającym na terenie gminy.

Dzisiejsze decyzje sopockich radnych wpisują się w działania pomocowe prowadzone już przez miasto. Pod hasłem „Sopocianie pomagają uchodźcom w Michałowie” w połowie października w Sopocie ruszyła zbiórka pieniędzy dla gminy Michałowo, która na swoim terenie udziela pomocy uchodźcom przekraczającym granicę polsko-białoruską. Zbiórka publiczna na ten cel będzie kontynuowana do 11 listopada. Do tej pory zebrano 25 400 zł. Puszka znajduje się w punkcie informacyjnym na parterze Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 25/27, a po godzinach pracy urzędu jest dostępna także w dyżurce Straży Miejskiej. Zbierane są również najpotrzebniejsze rzeczy jak: dresy, ciepłe skarpety, buty (wyłącznie zimowe), a także ręczniki i koce. Muszą to być rzeczy nieużywane. Można przynosić także słoiczki z gotowymi daniami dla dzieci, batony energetyczne, a także środki higieniczne, takie jak: mydło, szczoteczki do zębów, pasty, szampony. Pierwsza partia darów rzeczowych w piątek, 29 października trafiła do Michałowa.

 

źródło: Sopot.pl