Czym jest współczesna geriatria?

Pani doktor siedzi przed komputerem
Dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Fot. materiały prasowe PCR

Rozmawiamy z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską, geriatrą oraz internistą z Centrum Opieki Geriatrycznej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie

Kto może skorzystać z Poradni Geriatrycznej i Oddziału Geriatrycznego?

Geriatria to poszerzona interna ze szczególnym uwzględnieniem procesu starzenia. Lekarz geriatra patrzy na pacjenta seniora holistycznie, tzn. począwszy od chorób, na które cierpi, do warunków, jakie ma domu. Nie wszystkie dolegliwości związane z wiekiem możemy wyleczyć, skupiamy się w dużej mierze na poprawienie komfortu życia pacjenta. W wielu przypadkach czasami drobna zmiana trybu życia może przynieść rewelacyjne efekty. Jeżeli pacjent w wieku powyżej 60 lat odczuwa dyskomfort, czuje, że jego organizm nie funkcjonuje tak jak powinien, czuje przygnębienie czy ma stany lękowe, powinien zgłosić się do Poradni Geriatrycznej, gdzie zostanie wysłuchany i dostanie pierwsze wskazówki jak i co może zmienić w życiu, w każdym jego aspekcie – i fizycznym, i psychicznym. Jeżeli będą wymagały tego wskazania zdrowotne, senior zostanie skierowany na Oddział Geriatryczny, by wykonać poszerzoną diagnostykę.

Czym wyróżnia się oddział geriatryczny od innych oddziałów?

Przede wszystkim Oddział Geriatryczny w Sopocie nie jest miejscem długich pobytów. Nie ma i nie powinno tu być pacjentów wcześniej zdiagnozowanych i wymagających opieki długoterminowej, takiej jak na przykład w zakładzie opieki leczniczej. Oddział Geriatryczny to miejsce szybkiej diagnostyki, głównie dla pacjentów, którzy z powodu podeszłego wieku czy niesprawności nie są w stanie wykonać badań w warunkach ambulatoryjnych. Na oddziale przeprowadzana jest tzw. Całościowa Ocena Geriatryczna, której dokonuje zespół w składzie: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog. Oddział, jak i cały budynek, jest obiektem komfortowym i nowoczesnym z dużym zapleczem diagnostycznym i terapeutycznym.

Psychogeriatria – pomaga i wspiera seniora…

Jak najbardziej! Poradnia i oddział są również po to, aby zwrócić uwagę na mocne strony pacjenta, które mogą stać się punktem wyjścia do rehabilitacji czy pracy terapeutycznej w Oddziale Dziennym Psychogeriatrii. Tam zajmujemy się terapią oraz diagnostyką zaburzeń pamięci, zaburzeń zachowania, czyli wszystkich funkcji poznawczych. Monotonia i szarzyzna życia mogą być przyczyną niezadowolenia, frustracji i zamykania się w sobie, depresji, otępienia oraz zaostrzenia się wcześniejszych chorób przewlekłych. Jest to ważne zwłaszcza teraz, kiedy pandemia wpływa bardzo na nasze życie społeczne. Zajęcia seniorów powodują ich aktywizację, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa oraz poprawiają komfort życia. Samego seniora i jego rodziny.

 

Warunki przyjęcia do Centrum Opieki Geriatrycznej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie

Poradnia Geriatryczna

Skierowanie do poradni geriatrycznej (kod skierowania 1060) wystawione przez lekarza rodzinnego lub inną jednostkę. Skierowanie można zarejestrować:

  • osobiście w punkcie Rejestracji Poradni Geriatrycznej mieszczącym się w budynku centrum Opieki Geriatrycznej przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie,
  • lub telefonicznie pod nr 58 343 36 01 lub 58 343 36 02.

Oddział Geriatryczny

Skierowanie do oddziału geriatrycznego (z kodem skierowania 4060) wystawione przez lekarza rodzinnego lub inną jednostkę. Skierowanie można zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00 osobiście w Izbie przyjęć na parterze budynku Centrum Opieki Geriatrycznej przy ul. 23 Marca 93, gabinet nr 2, tel. 58 343 36 16,

Dzienny Oddział Psychogeriatrii

Skierowanie do oddziału psychogeriatrii (z kodem skierowania 2704) wystawione przez lekarza rodzinnego lub innego. Skierowanie można zarejestrować w Rejestracji Centrum Opieki Geriatrycznej, ul. 23 Marca 93, tel.  58 343 36 02, gdzie pacjent zostaje wpisany w kolejkę pacjentów oczekujących na kwalifikacje.

Szczegóły oraz druki skierowań dostępne są na stronie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie w zakładce opieka medyczna – geriatria.

źródło: Sopot.pl