Nowy oddział i sprzęt dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego

Kilka osób stoi w niebieskich fartuchach na nowej sali operacyjnej
Fot. materiały Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z blokiem operacyjnym, nowa kriokomora i pracownia densytometryczna zostały oddane do użytku w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

W uroczystości przekazania sal i sprzętu medycznego, która odbyła się 8 listopada 2021 r., wzięli udział m.in. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej będzie wyposażony w 10 łóżek. Blok operacyjny liczy ponad 330 m2. Znajduje się tam sala wybudzeniowa z 3 łóżkami wyposażona w aparaturę do monitorowanie pacjenta. Blok wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt między innymi: RTG z ramieniem C, kolumnę endoskopową, aparat do znieczulenia, respirator stacjonarny, diatermię. 

– Doposażenie szpitala w najnowszą aparaturę i uruchomienie oddziału to kolejna odpowiedź na potrzeby zdrowotne mieszkańców Sopotu, metropolii i regionu – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Leczenie reumatologiczne, rehabilitacja, oddział geriatryczny, a teraz także chirurgia urazowo-ortopedyczna i najnowszy sprzęt, sprawiają, że PCR staje się w tych obszarach wiodącym ośrodkiem w regionie – dodała wiceprezydentka Sopotu.

Magdalena Czarzyńska Jachim podziękowała także Barbarze Gierak-Pilarczyk, kierującej Pomorskim Centrum Reumatologii oraz radnym:

– Dziękuję pani prezes za determinację, inicjatywę i świetną diagnozę potrzeb, a sopockim radnym za dobre decyzje i wspieranie tej bardzo ważnej inwestycji.

Komora krioterapeutyczna VAULTZ V3 firmy L&R Kaeltetechnik GmbH&CO.KG zamontowana w październiku 2021r. w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. to obecnie najnowsze urządzenie w dziedzinie ogólnoustrojowej krioterapii. Uruchomienie nowej kriokomory umożliwi nieprzerwaną jej pracę przez cały planowany dzień zabiegowy i przeprowadzenie co najmniej 20 tys. zabiegów rocznie. 

Densytometr. Centrum dysponuje obecnie najnowszej generacji densytometrem – aparatem do badania gęstości mineralnej kości metodą DXA. Jedną z najistotniejszych cech urządzenia, oprócz dużej dokładności badania, jest bardzo mała inwazyjność oraz niewielka dawka promieniowania, która nie przekracza 1/30 dawki promieniowania klasycznego badania rentgenowskiego. Standardowo do oceny indywidualnego ryzyka złamania osteoporotycznego podczas badania stosowana jest metoda FRAX, zalecana przez Światową Organizację Zdrowia oraz innowacyjna metoda TBS do pomiaru mikroarchitektury istoty gąbczastej kości. Metody te zwiększają trafność rozpoznania osteoporozy ale też zwiększają przewidywalność rozpoznania ryzyka złamania kości głównych, w tym złamania biodra i kręgosłupa. Wszystkie te możliwości posiada nowy densytometr.

• Środki na finansowanie uruchomienia oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej zostały pozyskane z budżetu Miasta Sopotu (2,8 mln zł) oraz Samorządu Województwa Pomorskiego (623 tys. zł) natomiast zakup sprzętu został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 20214-2020 (2 mln zł). Łączna kwota inwestycji wyniosła  5,4 mln zł.

• Nowa kriokomora kosztowała 2 mln zł. Zakup został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

• Inwestycja w densytometr, o wartości 340 tys. zł, została sfinansowana ze środków Miasta Sopotu.

Ponadto, na ostatnie sesji Rady Miasta Sopotu, 4 listopada 2021 r., radni podjęli uchwałę na mocy której Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł w celu zabezpieczenia placówki i zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Szpital znalazł się w trudniej sytuacji finansowej podczas pandemii. Nie bez znaczenia była decyzja o otwarciu oddziału dla chorych na COVID-19 do którego funkcjonowania szpital musiał dopłacać.

źródło: Sopot.pl