Remonty i przebudowy dróg  

Sygnalizator świetlny przy robotach drogowych
fot. Fotobank.PL/UMS

Informujemy, że w dniach 15-21 listopada zaplanowano następujące prace, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym:

W bieżącym tygodniu zaplanowano remont fragmenty jezdni:

  • 15.11 – ul. 23 Marca 110 w kierunku do ul. Armii Krajowej
  • 16.11 – ul. 23 Marca 110 w kierunku do ul. Armii Krajowej
  • 17.11 – ul. Bitwy pod Płowcami nr 51 w kierunku Gdańska
  • 18.11 – ul. Na Wydmach nr 11 w kierunku ul. Grunwaldzkiej
  • 19.11 – ul. 3 Maja nr 9 w kierunku Alei Niepodległości
  • 20.11 – ul. Podjazd nr 2 w kierunku ul. Kościuszki

Prace prowadzone są w godzinach 7.00-14.00.

 

Pnad to zaplanowano następujące prace:

  • ul. Książąt Pomorskich: od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kazimierza Wielkiego – remont chodnika, z lewej strony zajęcie pasa do parkowania na ul. K. Pomorskich,
  • 16.11.2021 – ul. Sobieskiego - od ul. Chopina do ul. Pułaskiego – naprawa miejscowa- zakaz parkowania z prawej strony,
  • 17.11.2021 – ul. Ludwika Zamenhofa – remont chodnika z prawej strony – zakaz parkowania z lewej. Remont ten potrwa około 3 tygodni.

 

Trwają prace związane z budową ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie (ul. Armii Krajowej 50-54, Sopot). Prace, trwać będą 8 tygodni i będą realizowane wyłącznie na terenie szkoły. Nie będą się wiązać z utrudnieniami w ruchu, poza przejazdem sprzętu z i na budowę.

Kontynuowane są prace związane z budową w okolicach ulic: Parkową, Kordeckiego, Traugutta i Poniatowskiego. Od 2 listopada rozpoczęły się prace na ul. Kilińskiego związane z wykonaniem sieci gazowej i przyłączy na terenie dawnego WDW, likwidacją kolizji gazociągu z kanałem deszczowym oraz ułożeniem docelowej nawierzchni.

Na ul. Poniatowskiego trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Układana jest nawierzchnia ul. Parkowej, od ul. Poniatowskiego do ul. Kilińskiego. Prace będą tam trwały jeszcze około 2-3 tygodni.

Przypominamy również, że jest to teren budowy i należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności przy poruszaniu się przez remontowane odcinki dróg i chodników.

 

Trwa budowa kanalizacji deszczowej w kwartale ulic: Abrahama, Andersa, Mickiewicza i Paderewskiego w Sopocie.

ul. Abrahama – przejezdna od ul. Żeromskiego do ul. Mickiewicza (chodniki dostępne)

 

ul. Paderewskiego – przejezdna od ul. Abrahama do Mickiewicza (chodniki dostępne)

 

ul. Mickiewicza 

– przejezdna od ul. Abrahama do posesji nr 26c (dalej dostępne chodniki do ul. Elizy Orzeszkowej)

– przejezdna od ul. Andersa do ul. Elizy Orzeszkowej i posesji 13,15,17,19 ( ciągi piesze dostępne)

– wyłączony z ruchu odcinek ul. Mickiewicza od ul. Elizy Orzeszkowej do posesji nr 26c (wiąże się to również z brakiem dojazdu do posesji)

 

ul. Andersa

– przejezdna od ul. Armii Krajowej do posesji nr 25 (ciągi piesze dostępne)

– od posesji nr 25 do Paderewskiego – brak przejazdu ( ciągi piesze dostępne)

 

Utrzymana została lokalizacja przystanków autobusowych wprowadzonych we wcześniejszym etapie:

– z ul. Mickiewicza na ul. Prusa,

– na ul. Abrahama, ok. 20 m w stronę ul. Armii Krajowej

 

Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i w ul. Architektów w Sopocie – ostatni etap tymczasowej organizacji ruchu. Ul. Architektów przejezdna jest w obu kierunkach, ul. Pogodna nieprzejezdna jest na odcinku od posesji nr 20 do ul. Polnej.

źródło: Sopot.pl