Specjaliści do świadczenia opieki wytchnieniowej poszukiwani

Fot. Pixabay

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zatrudni osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad osobą niesamodzielną do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej.

– Opieka nad osobą wymagającą stałego wsparcia jest dużym obciążeniem i wyzwaniem, dlatego po raz kolejny pozyskaliśmy środki z Funduszu Solidarnościowego, aby zaoferować dodatkowe wsparcie osobom, które opiekują się swoim niesamodzielnym krewnym – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.  

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów dzięki wsparciu ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa.

– Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły przeznaczyć czas na odpoczynek i regenerację, albo na załatwienie niezbędnych spraw – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Opieka wytchnieniowa może być też nieocenioną pomocą, gdy opiekun nie może zająć się osobą z niepełnosprawnością np. przez zdarzenie losowe.

Opiekę wytchnieniową może świadczyć osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, np. asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa lub co najmniej roczne doświadczenie w opiece nad osobą niesamodzielną.

Opieka wytchnieniowa może odbywać się w domu osoby niesamodzielnej lub w placówce. W zależności od potrzeb może to być pobyt dzienny lub całodobowy. Osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i są zainteresowane współpracą, mogą złożyć ofertę do 31 maja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, osobiście, za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres: mops@mopssopot.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236.

Wymagania dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz dokumentów, które należy złożyć, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Sopot.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowany będzie do końca 2022 r. Finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

źródło: Sopot.pl