Ważne zmiany dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Fot. Pixabay

Od 25 czerwca zmieniły się zasady wypłacania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Bez zmian pozostaje kwota – 40 zł za osobę dziennie oraz okres wypłaty świadczenia – nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski.

Okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas dłuższy niż 120 dni, jeśli pomoc dotyczy:

  • osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  • osób, które posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • seniorów (kobiet, które ukończyły 60. rok życia, mężczyzn po 65. rok życia);
  • kobiet w ciąży lub osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia;
  • osób, które samotnie sprawują na terytorium Polski opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • osób małoletnich, które przybyły do Polski bez opiekuna.

Wnioski o świadczenie 40 zł można składać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Lokalowego, tel. 58 52 13 783.

źródło: Sopot.pl