Niższe stawki czynszów dla sopockich gastronomików

Ogródek gastronomiczny na zewnątrz, pod białymi parasolami ludzie siedzą przy stołach
Fot. Fotobank.PL/UMS

Od początku obowiązywania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się Covid-19, Sopot w miarę swoich możliwości wspiera m.in. branżę turystyczną, która jest główną gałęzią gospodarki miasta. Prezydent udzielał ulg i zwolnień dla dzierżawców lokali komunalnych w poprzednich miesiącach (czynsz za symboliczną złotówkę) i zdecydował o kolejnej obniżce czynszów również w czerwcu.

Zarządzeniem Prezydenta Sopotu wprowadzona została obniżka czynszu dzierżawcom lub najemcom nieruchomości lub lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, a prowadzących działalność gastronomiczną. Ma to związek z ograniczeniem działalności z uwagi na wciąż utrzymujący się stan epidemii.

Prezydent zdecydował o obniżce o 20 proc. czynszu dzierżawnego od 1 do 30 czerwca 2020 r. Obniżenie czynszu następuje na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu, prowadzącego działalność gospodarczą.

Decyzja ta może dotyczyć ponad 40 podmiotów w Sopocie.

Dotychczas umorzone przez miasto zostały opłaty z  tytułu najmu oraz dzierżawy dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na łączna kwotę 1 044 942 zł. Natomiast z tytułu przesunięcia opłat za użytkowanie wieczyste udzielono wsparcia w wysokości 1 799 808,41 zł.

Czytaj również:

źródło: Sopot.pl