Wsparcie dla sopockich przedsiębiorców

Dłonie kobiety na klawiaturze laptopa, w poddruku widać kolumny monet
Fot. Pixabay

Sopoccy przedsiębiorcy mogą już korzystać ze specjalnego pakietu wsparcia przygotowanego przez prezydenta miasta. Należy złożyć stosowny, uzasadniony wniosek. Prosimy o składanie go drogą elektroniczną, a jedynie w wyjątkowej sytuacji można go wrzucić do specjalnej urny znajdującej się przy wejściu w Urzędzie Miasta.  

Sopocki pakiet wsparcia

Prezydent Sopotu 23 marca 2020 r. wdrożył Plan pomocy podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym, które złożyły bądź złożą uzasadniony wniosek o umorzenie opłat, ze względu na ograniczenie prowadzenia działalności z powodu epidemii koronawirusa. Umorzenie obejmuje drugą połowę marca br.

W sopockim pakiecie wsparcia dla przedsiębiorców przygotowane są następujące formy pomocy:

  • obniżenie czynszu dzierżawy i czynszu dla lokali wynajmowanych od gminy – obniżenie o połowę za marzec; za kwiecień i maj czynsz bez względu na metraż wyniesie 1 zł plus VAT;
  • przedsiębiorca będzie zobowiązany zapłacić koszt mediów i części wspólnych; nienaliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w drugiej połowie marca za czas zamknięcia np. ogródków gastronomicznych (nie ma konieczności ich demontowania). Na wniosek odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego należnej za rok 2020 – do 31 sierpnia 2020 r.;
  • dla przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność, możliwość złożenia deklaracji zerowej dotyczącej odbioru odpadów; mogą również później wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o umorzenie;
  • umorzenie podatku od nieruchomości – jest to pomoc publiczna. Prezydent jako organ podatkowy może nie tylko umorzyć zaległość podatkową, ale również odroczyć zapłatę podatku na inny termin oraz rozłożyć kwotę podatku do zapłaty na raty. Umorzenia mogą być uwzględnione tylko za okres braku działalności, a nie za cały rok;
  • opłata za użytkowanie wieczyste została ustawowo przedłużona do 30 czerwca 2020 r., istnieje możliwość odroczenia do 31 sierpnia;
  • możliwość przesunięcia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.

Co istotne: wszystkie umorzenia i odroczenia odbywają się tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Warunkiem umorzenia czynszu czy podatku od nieruchomości  jest zastosowanie przez przedsiębiorcę ulg dla swoich podnajemców (poddzierżawców).

Prosimy o składanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności dotyczących kolejnych miesięcy. Podmioty ubiegające się o umorzenia w następnych miesiącach prosimy o przedstawienie sytuacji firmy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zatrudnionych pracownikach.

Prezydent Sopotu podjął decyzję o odroczeniu terminu zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, należnej za 2020 r. Dla podmiotów, które złożą stosowny wniosek w tej sprawie, odroczenie nastąpi do 31 sierpnia 2020 r. Wniosek o umorzenie części opłaty za czas epidemii zostanie rozpatrzony później.

Zawieszone płatności za odpady

Każdy przedsiębiorca może złożyć korektę deklaracji, tzw. „zerującą”, w momencie, w którym przestaje generować odpady, np. z powodu zamknięcia czy zawieszenia działalności. Od tego momentu nie są naliczane opłaty i nie są odbierane odpady. Taką deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego to dotyczy (czyli do 10 kwietnia za marzec; do 10 maja za kwiecień).

Jeżeli przedsiębiorca nie zrobi tego we wskazanym terminie lub nie jest w stanie uiścić opłat, które wynikały ze zrealizowanej już usługi odbierania odpadów, wówczas może wystąpić do prezydenta Sopotu z wnioskiem o umorzenie tych opłat. Takie umorzenie musi być poprzedzone stosownym, uzasadnionym wnioskiem złożonym przez przedsiębiorcę.

Pomoc tylko na wniosek

Udzielenie ulg w spłacie należności oraz umorzeń na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą winno nastąpić z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).

Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Całość decyzji odnośnie umorzeń zostanie przekazana niezwłocznie członkom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu.

 

– W sytuacji wciąż niedostatecznej pomocy państwa w postaci tarczy antykryzysowej, wsparcie gminy może być dokonywane w ograniczonym zakresie – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Jedynie wprowadzenie stanu wyjątkowego dałoby przedsiębiorcom realną szansę na przetrwanie. My jako samorząd robimy, co możemy, ale bardzo ogranicza nas prawo oraz konieczność utrzymania stabilności budżetu miasta. Każdy przedsiębiorca jest dla nas ważny, bo tworzy miejsca pracy dla naszych mieszkańców i dochody, z których państwo i miasta mogą realizować swoje cele, takie jak choćby oświata czy pomoc społeczna. Dlatego też w tych trudnych czasach, kiedy nie mogą oni prowadzić działalności, musimy im pomóc.

 

Na dole strony zamieszczamy do pobrania formularze wniosków i oświadczeń do nich. Wypełnione wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesyłać na podane w nich adresy e-mail.

 

Konsultacje Agencji Rozwoju Pomorza

W odpowiedzi na potrzeby pomorskich firm dotkniętych trudną sytuacją związaną z epidemią SARS-Cov-2, Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku prowadzone przez Agencję Rozwoju Pomorza, rozszerzyły zakres oferowanej pomocy i informują także o możliwym wsparciu krajowym dla przedsiębiorców. Konsultanci LPI pomogą znaleźć finansowanie, poinformują o ofercie europejskich i krajowych instrumentów pomocowych, przybliżą zmiany przepisów prawnych. Kontakt telefoniczny pod numerami: 58 323 31 06 oraz 59 714 18 44. Kontakt e-mailowy: gdansk.pife@pomorskie.eu

Więcej informacji: strona Agencji Rozwoju Pomorza.

 

Pomoc od Samorządu Województwa Pomorskiego

SWP uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona pomocdlafirm.pomorskie.eu skupia informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia.

Na stronie dostępne są informacje na temat wsparcia dla firm oferowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, są wskazówki jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, m.in. w ramach środków w wysokości 80 mln zł wygospodarowanych przez samorząd województwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Można wyszukać wsparcie dla przedsiębiorstw w zależności od wielkości, a także uzyskać informacje na temat instrumentów prawnych dotyczących wsparcia firm czy kancelarii prawnych i podatkowych udzielających pomocy przy wypełnianiu wniosków.

Na Facebooku działa specjalna „tablica ogłoszeń” Pomoc dla firm !Pomorskie. Dedykowana jest przedsiębiorcom oferującym określone produkty, np. z krótkim terminem przydatności oraz szukającym określonych produktów czy współpracy przy uruchomieniu konkretnej produkcji. 

 

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 przygotował także BKG. Szczegółowe informacje dostepne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (pożyczki unijne) oraz na Portalu Funduszy Europejskich (środki dla podmiotów ekonomii społecznej).

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...