Fundusze europejskie

Wielokulturowy Sopot – rodziny korzystają ze wsparcie asystentek

Od października 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zatrudnia pięć asystentek integracyjnych. Dotychczas wsparciem w formie asystentury integracyjnej otrzymało 114 rodzin ukraińskich, które przybyły do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie.

Pomorskie z Ukrainą – trwają kursy zawodowe

40 osób podczas różnorodnych kursów zawodowych uzupełnia swoje wykształcenie i doskonali umiejętności, by mieć możliwość podjęcia pracy w Polsce dzięki zdobyciu nowego zawodu.

Pomorskie z Ukrainą – ruszył program doradztwa zawodowego

Integracja obywateli Ukrainy przebywających na terenie Sopotu to główny cel projektu „Pomorskie z Ukrainą”, na realizację którego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt zakłada wiele działań, wśród których jest również wsparcie zawodowe osób przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Do tej pory z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym skorzystało 40 osób.

Pomorskie Żagle Wiedzy. Kontynuacja programu w tym roku

„Pomorskie Żagle Wiedzy – Sopot” to program, w którym młodzi pasjonaci morza, uczniowie sopockich szkół podstawowych, mogą dowiedzieć się m.in. dlaczego statki nie toną i jak się bada czystość wody, a podczas zajęć praktycznych spróbować swoich sił na wodzie. Projekt, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Pomorskie Żagle Wiedzy – Sopot” realizują Gmina Miasta Sopotu i Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Pomorskie z Ukrainą

Gmina Miasta Sopotu uzyskała pozytywną decyzję Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie przyznania środków grantowych w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”. Środki zostaną udostępnione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 14.1 Integracja imigrantów. Wysokość grantu dla Sopotu wynosi 482 500 zł.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...