Fundusze europejskie

Pomorskie żagle wiedzy – Sopot

„Sopot – Dostępne usługi (etap 2)”

Projekt realizowany jest przez MOPS w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji z myślą o mieszkańcach, o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunach.

Wielokulturowy Sopot – rodziny korzystają ze wsparcie asystentek

Od października 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zatrudnia pięć asystentek integracyjnych. Dotychczas wsparciem w formie asystentury integracyjnej otrzymało 114 rodzin ukraińskich, które przybyły do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie.

Pomorskie z Ukrainą – trwają kursy zawodowe

40 osób podczas różnorodnych kursów zawodowych uzupełnia swoje wykształcenie i doskonali umiejętności, by mieć możliwość podjęcia pracy w Polsce dzięki zdobyciu nowego zawodu.

Pomorskie z Ukrainą – ruszył program doradztwa zawodowego

Integracja obywateli Ukrainy przebywających na terenie Sopotu to główny cel projektu „Pomorskie z Ukrainą”, na realizację którego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt zakłada wiele działań, wśród których jest również wsparcie zawodowe osób przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Do tej pory z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym skorzystało 40 osób.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...