Ulica Mazowiecka oddana do użytku po gruntownym remoncie

Na zdjęciu przebudowana ulica Mazowiecka w Sopocie fot. UMS
Przebudowana ulica Mazowiecka w Sopocie fot. UMS

Zakończyła się kompleksowa przebudowa ulicy Mazowieckiej w Sopocie. Ta, ważna dla mieszkańców Kamiennego Potoku ulica została we wtorek, 26 marca 2024 r., formalnie dopuszczona do ruchu. W piątek, 29 marca odbędą się odbiory końcowe.

Inwestycja była prowadzona na odcinku od lasu, przez skrzyżowanie z ulicą Kujawską, do skrzyżowania z ulicą Łowicką. Obejmowała nie tylko ułożenie nowej nawierzchni, budowę miejsc postojowych i chodników, ale również gruntowną przebudowę systemu kanalizacji deszczowej. Zmienione zostało też oświetlenie na bardziej ekologiczne i energooszczędne, czyli na LED-owe.

- W Sopocie budujemy sprawnie i z dbałością o komfort mieszkańców. Warto się było uzbroić w cierpliwość, bo ulica Mazowiecka po przebudowie stała się kolejną sopocką inwestycją, którą możemy się chwalić - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Znacząco poprawił się komfort jazdy, powstały nowe punkty świetlne, a przejścia dla pieszych zostały doświetlone. Gruntownie przebudowaliśmy też kanalizację deszczową. Powstało 9 zbiorników retencyjnych i ogród deszczowy. Wszystko po to, aby zatrzymać wodę opadową w górnym tarasie miasta i zapobiec zalewaniu dolnych obszarów. Cieszy mnie, że ta inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców Kamiennego Potoku – dodaje wiceprezydent M. Skwierawski.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 

Przebudowana kanalizacja deszczowa została wyposażona w urządzenia umożliwiające zagospodarowanie jak największej ilości wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Stworzona w ten sposób retencja umożliwia wykorzystanie wód opadowych m.in do podlewania miejskiej zieleni. Powstał też kolejny ogród deszczowy w mieście, dzięki któremu wspomagane są zasoby wód podziemnych. Wody opadowe, magazynowane w zbiorniku, nawadniają znajdujące się w nim rośliny, a dopiero ich nadmiar jest odprowadzany do potoku Swelina.

 - Naszym zamysłem było, by inwestycja ta przyczyniła się do poprawy istniejącej przestrzeni miejskiej poprzez budowę kolejnego ogrodu deszczowego oraz dodatkowych podziemnych zbiorników kanałowych – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie. - Te elementy umożliwią zatrzymywanie wód opadowych i ich częściowe wykorzystanie na miejscu. Ważne jest również, że inwestycja obejmuje nie tylko modernizację kanalizacji deszczowej, lecz także przebudowę układu drogowego, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego. Podczas realizacji inwestycji udało nam się zachować wszystkie miejsca postojowe.

Inwestycja w liczbach:

  • 9 zbiorników retencyjnych, w tym: 1 otwarty – ogród deszczowy, 2 rozsączające wody opadowe do gruntu, 1 podziemny żelbetowy, wykorzystywany przy podlewaniu zieleni, 5 podziemnych, kanałowych z rur GRP;
  • 336 metrów kanalizacji deszczowej;
  • 550 metrów nowej nawierzchni: 622 m² - kostka betonowa, 41 m² - kostka kamienna, 3 861 m² - masa bitumiczna;
  • 1 400 m² chodników - płyty betonowe z warstwą z kruszywa naturalnego 30x30x8cm;
  • 22 punkty oświetleniowe, dodatkowo 8 doświetlaczy czterech przejść dla pieszych;
  • 22 miejsca postojowe (tyle samo, ile przed przebudową). 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Wykonawcą przebudowy ulicy Mazowieckiej była firma Eurovia Polska S.A. Wartość podstawowych robót budowlanych wynosi 10 963 196,79 zł, zaś dofinasowanie UE to kwota 4 829 372,65 zł. Pozostałe środki wyłożyła Gmina Miasta Sopotu. 

Inwestycja realizowana została w ramach Projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” – Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0019/18-00 z dnia 27.06.2019r., dofinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski  żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...