„Sopot – Dostępne usługi (etap 2)”

Projekt realizowany jest przez MOPS w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji z myślą o mieszkańcach, o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunach.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności Sopotu.

Oferujemy bezpłatne:

  1. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w postaci usług z zakresu wsparcia wytchnieniowego, w tym:
  • Telefon wsparcia opiekuna – telefon wsparcia dla opiekunów, gdzie będą mogli otrzymać wsparcie specjalisty – psychologa.
  • Wizyty domowe psychologa – wzmacniające domowe wizyty psychologa dla opiekunów rodzinnych.
  • Grupy wsparcia – udział opiekunów w grupach wsparcia nastawionych na dyskusję, wymianę doświadczeń, pomoc specjalisty.
  • „Nauka wytchnienia dla siebie” – pakiet rehabilitacyjno-leczniczy dla opiekunów rodzinnych, osób niesamodzielnych. – Szkolenia dla opiekunów rodzinnych z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
  • Opcjonalne w zależności od potrzeb zapewnienie opieki w postacie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
  1. Działania kompleksowe w zakresie rozwoju usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wsparciem i aktywizacją społeczną osób niesamodzielnych w tym: – Zapewnienie usług w postaci asystenta osoby niesamodzielnej, pełniącego funkcje kompensacyjne dostosowanej do zindywidualizowanych potrzeb beneficjenta usługi.
  • Działania klubu dla osób z niepełnosprawnościami – miejsca opieki krótkoterminowej stanowiącego równocześnie element w postaci m.in. animacji czasu wolnego odbiorców.

 

Projekt „Sopot – Dostępne usługi (etap 2)” realizowany przez Gminę Miasta Sopotu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...