Pomorskie żagle wiedzy – Sopot

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest kształtowanie kluczowych kompetencji w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej.

Planowane efekty:

Wsparcie uczniów sopockich szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych, kompetencji społecznych oraz umocnienie w uczniach ich pomorskiej tożsamości.

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli sopockich szkół podstawowych, w tym wsparcie nauczycieli w zakresie TIK

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 515 675,00zł

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu z UE: 438 323,75zł

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...