Pomorskie z Ukrainą – ruszył program doradztwa zawodowego

Jedno ze spotkań z doradcami zawodowymi. Fot. materiały UMS

Integracja obywateli Ukrainy przebywających na terenie Sopotu to główny cel projektu „Pomorskie z Ukrainą”, na realizację którego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt zakłada wiele działań, wśród których jest również wsparcie zawodowe osób przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Do tej pory z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym skorzystało 40 osób.

 

 

Spotkania z doradcą zawodowym pozwoliły na przygotowanie dla każdego z uczestników indywidualnego planu działania, a następnie wytyczenie osobistej ścieżki rozwoju zawodowego. Podniesienie, zmiana lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych do polskiego rynku pracy umożliwi uczestnikom projektu aktywne poszukiwanie i znalezienie stałego zatrudnienia. Oprócz wskazania dalszego kierunku rozwoju, doradcy zawodowi pomogą uchodźcom-uczestnikom projektu na dalszych etapach poszukiwania pracy, m.in. w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Ponadto zaznajomią ich z podstawowymi zagadnieniami polskiego prawa pracy i wymaganiami rynku, przygotują do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami, a nawet odpowiedzą na pytania pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemców. 

Kursy i szkolenia zawodowe polecane uczestnikom przez doradców będą następnym etapem realizacji programu. Dzięki projektowi „Pomorskie z Ukrainą” Gmina Miasta Sopotu będzie mogła sfinansować takie szkolenia 40 osobom, które uzyskały rekomendacje i pomoc doradców zawodowych. Uczestnicy kursów będą mogli je opłacić korzystając z bonów szkoleniowych o wartości 3 500 zł każdy, którymi zapłacą za wybrany kurs lub szkolenie, zakończone przyznaniem odpowiedniego certyfikatu. Z bonów szkoleniowych będzie można skorzystać do 15 lipca. 

– Doradztwo zawodowe połączone z możliwością sfinansowania szkolenia jest uzupełnieniem działań asystentów i pracowników socjalnych. Celem jest aktywizacja zawodowa, a co za tym idzie jak najszybsza integracja społeczna obywateli Ukrainy, którzy po wybuchu wojny znaleźli się w Sopocie – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor sopockiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i kursów podnoszących kwalifikacje jest adresowane do mieszkańców punktów zbiorowego zakwaterowania uchodźców w Sopocie. Dotyczy tych osób, które chcą pozostać w Polsce na stałe i wiążą swoje dalsze życie z naszym miastem. Odsetek takich osób jest dość wysoki, wynosi niemal 40 procent.

Środki finansowe w ramach grantu dla Gminy Miasta Sopotu na realizację projektu „Pomorskie z Ukrainą” zostały udostępnione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 14.1 Integracja imigrantów. Wartość projektu wynosi 482.500 zł, jest realizowany
w okresie od 2.01 do 31.07.2023 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...