SOPOT W „TOP MODEL WSPÓŁPRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM”

Gmina Miasta Sopotu, jako jedna z sześciu samorządów pomorskich przystąpiła do projektu „Top model współpracy w województwie pomorskim”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz Gminę Kobylnica.

Gmina Miasta Sopotu, jako jedna z sześciu samorządów pomorskich przystąpiła do projektu „Top model współpracy w województwie pomorskim”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz Gminę Kobylnica.

 

Założeniem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Ma to przełożyć się na lepszą realizację zadań publicznych.W Sopocie zostanie wdrożonych 6 narzędzi rekomendowanych „Poradnikiem modelowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Wśród 3 narzędzi obligatoryjnych znajdują się:  1. konsultowanie polityk publicznych – rekomendowane jest opracowanie i przyjęcie procedury przeprowadzania konsultacji społecznych gwarantującej szeroki udział i różnorodność form
  2. realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych – rekomendowane jest opracowanie i przyjęcie jawnych procedur oraz kryteriów wyboru ofert
  3. wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych – rekomendowane jest opracowanie i przyjęcie programu wsparcia merytorycznego organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznychPozostałe 3 narzędzia będą odpowiedzią na wyniki badania współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2014 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie SCOP oraz UMS w lutym 2015 r.

Nad wypracowaniem ww. narzędzi pracuje sześcioosobowy zespół ds. współpracy w składzie:1) p. Marzena Piotrowicz, główny specjalista ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu
2) p. Wojciech Zemła, Sekretarz Miasta Sopotu
3) p. Małgorzata Niemkiewicz, Sekretarz Caritas Archidiecezji Gdańskiej
4) p. Piotr Harhaj, Prezes Stowarzyszenia Na Drodze EkspresjiFunkcję koordynacyjno-wspierającą prace zespołu obejmują pracownicy Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych – Anna Horak oraz Jakub Nowak.Obecnie trwają prace zespołu nad procedurą wyboru ofert realizacji zadań publicznych (w tym nad opracowaniem karty oceny wniosków) oraz procedurą konsultowania polityk publicznych.Każde z 6 wypracowanych narzędzi będzie konsultowane z organizacjami, jak również z urzędnikami i radnymi współpracującymi z organizacjami pozarządowymi .

 

informacja_wspolfinansowanie.jpg

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...