Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Warsztaty dźwiękowe dla dzieci i młodzieży 8-16 lat w pracowniach Opery Leśnej15-22 lutego 2016 o godz. 10.00Jak słuchać i tworzyć dźwięki - czyli techniki nagrywania i edycji dźwięku, przy użyciu nowoczesnych narzędzi i nowych technologii multimedialnych.

Warsztaty dźwiękowe dla dzieci i młodzieży 8-16 lat w pracowniach Opery Leśnej
15-22 lutego 2016 o godz. 10.00

Jak słuchać i tworzyć dźwięki - czyli techniki nagrywania i edycji dźwięku, przy użyciu nowoczesnych narzędzi i nowych technologii multimedialnych.

Zajęcia poprowadzi Sebastian Bednarek – muzyk, twórca, pedagog, którego pasją jest prowadzenie warsztatów edukacyjnych z obszaru oprogramowania muzycznego.
Warsztaty dźwiękowe to propozycja „innych” zajęć muzycznych dla dzieci w mobilnej pracowni warsztatowo-edukacyjnej Creative_ Lab. Dzieci, świat, który ich otacza, multimedia i narzędzia: laptopy, miksery, rzutnik ,mikrofon, tablet lub smartfon przyczynią się do tworzenia muzyki i produkcji dźwiękowych. To przygoda ze światem nowinek technologicznych i wstęp do profesjonalnego ich używania. Będzie to rodzaj kursu ukazujący jak w sposób zabawny i przyjazny używać narzędzi cyfrowych, by stać się małym twórcą, artystą. W prawdziwej atmosferze małego studia nagrań uczestnicy zarejestrują dźwięki i poddadzą wstępnej obróbce zarejestrowany materiał za pomocą bardzo profesjonalnego oprogramowania.
Zarejestrowane głosy i dźwięki zmiksowane będzie można odsłuchać na zestawie profesjonalnych głośników aktywnych.
Na zajęciach będzie można:
• zagrać improwizowany koncert do dowolnego filmu niemego, animowanego itd.
• stworzyć remixy przyniesionych przez dzieci utworów
• stworzyć własne piosenki
• stworzyć własne dzwonki do telefonu
• nagrywać dźwięki z festiwalu i je przetwarzać, remiksować, składać
• przeprowadzić wywiady i zmontować wraz z dźwiękami nagraniami terenowymi z życia
festiwalu.
• nagrywać dźwięki swoimi telefonami i później je edytować i tworzyć abstrakcyjne formy dźwiękowe.
Zajęcia w cyklu 2 lub 3 dniowym po dwie godziny na każde spotkanie.
KOSZT udziału w warsztatach 20 zł. Szczegółowe informacje na www.bart.sopot.pl

MŁODE ATELIER - Studio muzyczno-aktorskie dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat.
21 lutego 2016, Sala Koncertowa PFK, Opera Leśna, godz. 15.00-18.00
Warsztat aktorski
Praca nad rolą, analiza tekstu, impro – improwizacja aktorska, ekspresja sceniczna, poszukiwanie własnego „ja”.
Warsztat wokalny
Emisja głosu, dykcja, praca nad interpretacją piosenki, ćwiczenia indywidualne i grupowe, praca z mikrofonem.
Warsztat ruchu
Poszukiwanie nowych rozwiązań ruchowych i choreograficznych w tańcu.  Pogłębianie świadomości ciała, ekspresji oraz porozumienia poprzez ruch.
Koszt udziału w zajęciach 100 zł. Więcej informacji na http://mlodeatelier.pl/o-nas/

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...