PROGRAMY MENTORSKIE DLA POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Fundacja Forum Mentorów „AHA EFFECT” zaprasza do udziału w programach mentorskich dla pomorskich organizacji pozarządowych w ramach projektu "Mentoring dla NGOs”, współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 oraz projektu "Mentors4GdańskNGOs”, współfinansowanego w ramach realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska.

Fundacja Forum Mentorów „AHA EFFECT” zaprasza do udziału w programach mentorskich dla pomorskich organizacji pozarządowych w ramach projektu "Mentoring dla NGOs”, współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 oraz projektu "Mentors4GdańskNGOs”, współfinansowanego w ramach realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska.

Projekty kierowane są do liderów (pracowników, współpracowników, członków, wolontariuszy) pomorskich organizacji pozarządowych, którzy są zainteresowani rozwinięciem swojej działalności, usprawnieniem procesów zarządzania, wzmocnieniem swojego potencjału oraz nawiązaniem relacji ze środowiskiem biznesu poprzez udział w programie szkoleniowo-doradczym oferowanym przez mentorów biznesu skupionych wokół Fundacji Forum Mentorów.

Programy „Mentoring dla NGOs” i „Mentors4GdańskNGOs” są odpowiedzią na nowe wyzwania, przed jakimi stanęły obecnie organizacje pozarządowe, dotyczące odpowiedzialności społecznej, lepszego zarządzania, ekonomizacji działań oraz sieciowania międzysektorowego. Projekty do wzmocnienia pomorskich organizacji wykorzystują mentoring, który jako forma wsparcia, uznawany jest za jedną z najefektywniejszych, bo nastawionych na praktykę metod nauki, z powodzeniem wykorzystywaną w środowisku biznesowym, akademickim, czy obywatelskim. Programy wpisują się także w cele i narzędzia Pomorskiego Systemu Wsparcia i Współpracy Organizacji Pozarządowych, w którym przywołuje się potrzebę wykorzystywania forum mentorów do wzmacniania współpracy organizacji z biznesem.

Więcej o programach:
http://forum-mentorow.pl/programy/

Formularz rekrutacyjny:
http://forummento.unixstorm.org/index.php/356675?newtest=Y

Kontakt:
Forum Mentorów „AHA EFFECT”
tel. 601 503 135
e-mail: biuro@forum-mentorow.pl
www.forum-mentorow.pl

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...