Sopot przyjmuje wnioski o tańszy węgiel

Zgodnie z ustawą o dystrybucji węgla przez samorządy, w Sopocie można już składać wnioski o zakup węgla w cenie preferencyjnej. Gmina, by móc zgodnie z zapisami ustawy dystrybuować węgiel wnioskującym o to mieszkańcom, podpisze umowę z przedsiębiorstwem prowadzącym skład węgla w Gdańsku. Dostawa pod sopockie adresy będzie bezpłatna.

Węgiel w cenie preferencyjnej, 2 tys. zł brutto za tonę, można będzie w Sopocie kupić po złożeniu wniosku o zakup. Można je składać od dziś, najpóźniej do 31 grudnia br. Wraz z wnioskiem należy również złożyć oświadczenie, że w związku z zakupem preferencyjnym węgla w terminie do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę, w ilości maksymalnej 1.500 kg. 

Zakup i dostawa węgla będą możliwe po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Sopotu i wniesieniu opłaty na konto gminy. Urząd wystawi wówczas wnioskodawcy zaświadczenie potwierdzające wypłacenie dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, a także wskaże skład węgla, do którego należy się udać, by umówić się na dowóz. Pierwszy transport pod wskazany w Sopocie adres będzie bezpłatny

– Chcemy pomóc mieszkańcom w zakupie węgla, ale nie będziemy tworzyć konkurencji dla przedsiębiorców, którzy się tym zajmują – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Mam nadzieję, że zgodnie z rządowymi zapowiedziami węgla nie zabraknie i że będzie to paliwo dobrej jakości, nie chcemy sopocianom sprzedać kota w worku. Czekamy na przedstawienie odpowiednich certyfikatów, jednocześnie od dziś przyjmujemy wnioski – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Wniosek i oświadczenie są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta, w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej BIP Sopot, a także w załączniku pod tekstem. Wnioski w formie papierowej można składać w kancelarii głównej UM Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 lub przesłać pocztą do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu, na powyższy adres. 

Opłatę związaną z zakupem węgla należy przelać na konto gminy: 11 1020 1811 0000 0702 0415 3474 z dopiskiem „opłata za zakup węgla dla imię, nazwisko, adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny”.

Informacji udziela Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu, pok. 88. Nr tel.: 58 52-13-794.

Załączniki

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...