Rozpoczął się drugi etap budowy woonerfu na ul. Kolejowej w Sopocie. Zmiany w organizacji ruchu

Fot. Anna Rezulak /KFP

W poniedziałek, 23 stycznia rozpoczął się drugi etap budowy woonerfu w ciągu ulicy Kolejowej w Sopocie. Prace obejmują fragment od ul. Marynarzy do łącznika nr II. Ulica Kolejowa na tym odcinku jest wyłączona z ruchu. 

Prace na ulicy Kolejowej zaczęły się od rozbiórki nawierzchni. 

- Ten etap obejmie: budowę kanalizacji deszczowej, w tym budowę zbiornika retencyjnego, budowę kanalizacji kablowej pod monitoring, przebudowę oświetlenia i kolizji elektroenergetycznych - mówi Anna Dyksińska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. - Na całym woonerfie nawierzchnia wykonana będzie z kostki kamiennej.

Jednocześnie trwają intensywne roboty drogowe na ulicy Marynarzy – układany jest chodnik od strony Liceum Ogólnokształcącego nr 2. Po ich zakończeniu drogowcy rozpoczną przebudowę jezdni po drugiej stronie.

Organizacja ruchu na czas II etapu budowy woonerfu

Od poniedziałku, 23 stycznia w rejonie budowy woonerfu zmieniła się organizacja ruchu.

  • Ulica Kolejowa, na odcinku od ul. Podjazd do łącznika nr II jest dwukierunkowa. 
  • Ulica Marynarzy jest zamknięta dla ruchu, z warunkowym dojazdem do posesji zlokalizowanych przy tej ulicy. Na przebudowywanym fragmencie wprowadzone są miejscowe zakazy zatrzymywania się.
  • Z uwagi na układanie docelowej nawierzchni na fragmencie łącznika nr I, nie ma możliwości wjazdu i wyjazdu na przebudowywanym odcinku.
  • Ulica Kolejowa od ul. Marynarzy do łącznika nr II jest zamknięta dla ruchu.
  • Dojazd do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Kolejowa 14) dla osób starszych i z niepełnosprawnościami możliwy jest od alei Niepodległości - wjazd pomiędzy budynkami oznaczonymi nr 757 a 759A.

Rewitalizacja ulicy Kolejowej w Sopocie

W I etapie prac wykonawca, Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, zbudował jeden z trzech zbiorników retencyjnych, których głównym zadaniem będzie zabezpieczenie tego fragmentu miasta przed podtopieniami. Na łączniku nr I układana jest już docelowa nawierzchnia, na łączniku nr II na czas prac na ul. Kolejowej, jeździć można na warstwach podbudowy.

Po przebudowie ulica Kolejowa stanie się tzw. strefą woonerf, na której nie ma podziału na jezdnię i chodnik, a pierwszeństwo przed samochodami mają piesi i rowerzyści.

Projekt obejmuje także przebudowę ul. Podjazd, skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Podjazd/ul. Sikorskiego, wraz z budową i przebudową uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej. 

W ramach inwestycji powstanie też zdrój uliczny - wodopojka, dekoracyjna zapora kolejowa oraz ekrany zakrywające mury oporowe od strony kolei. Zbudowane zostaną nowe miejsca postojowe, parking kiss and ride oraz pierwszy w Sopocie  dwupoziomowy parking rowerowy.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...