Wnioski o dofinansowanie remontów zabytków

Kamienica przy Kościuszki 11 po renowacji. Fot. materiały UMS

Konserwator Zabytków Miasta Sopotu informuje o możliwości składania wniosków do naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacje mogą otrzymać osoby posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków. Termin składania wniosków: 10-13 marca 2023 r.

9 lutego 2023 roku Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę nr XLI/704/2023 dotyczącą określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Uchwała dotyczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Sopotu, do remontu których można otrzymać dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

O dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może się ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków. Zainteresowani ewentualnym uwzględnieniem w naborze do Rządowego Programu Odbudowy powinni złożyć w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków kompletny wniosek o dotację, wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi w §5 uchwały. Wnioski należy składać w terminie od 10 do 13 marca 2023 roku.

Uchwałę nr XLI/704/2023 określającą zasady udzielania i rozliczania dotacji do prac konserwatorskich można znaleźć na stronie sopockiego Biuletynu Informacji Publicznej. Wniosek jest załącznikiem nr 1 do powyższej uchwały Rady Miasta, jest załączony również poniżej, pod tekstem

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...