Doradcy zawodowi pomogą w wyborze dalszej ścieżki edukacji

Fot. Pixabay

Twoje dziecko kończy szkołę podstawową i zastanawia się jak zaprojektować dalszą drogę swojej edukacji? Jak rodzic może pomóc dziecku w wyborze nowej szkoły, profilu klasy czy kierunku dalszego kształcenia? Warto skorzystać z bezpłatnych spotkań z doradcą zawodowym w Sopocie.

W każdej szkole sopockiej szkole jest zatrudniony doradca zawodowy, który w ramach prowadzonych zajęć przekaże informacje o ofercie szkół ponadpodstawowych w Trójmieście. Udzieli też podstawowych informacji na temat zasad rekrutacji, poruszania się po platformie rekrutacyjnej oraz o terminach rekrutacji.

Bezpłatne, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oferują:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie

Oferta poradni w zakresie doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023 obejmuje: 

 • warsztaty z grą „Szkolna szkoła biznesu” dla uczniów klas VIII i szkół ponadpodstawowych, 
 • warsztaty dla uczniów klas VIII- „Moje mocne strony i predyspozycje zawodowe”,
 • warsztaty dla klas VIII – „Co dalej po szkole podstawowej”,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Praca czy studia,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Moje mocne strony – planowanie kariery edukacyjnej”,
 • indywidualne porady zawodowe, diagnoza predyspozycji, zainteresowań, mocnych stron - dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkól ponadpodstawowych,
 • indywidualne porady dla rodziców – Jak wspierać dziecko w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
 • Indywidulane porady dla nauczycieli- Rola nauczyciela w zakresie wsparcia dla ucznia w obszarze doradztwa zawodowego,
 • Spotkania, warsztaty dla rodziców – według potrzeb szkół,
 • Szkolenia dla Rad Pedagogicznych- według potrzeb szkół.

Spotkania indywidualne – szczegółowa oferta indywidualna dla uczniów szkół podstawowych, klas VII i VIII:

 • badanie potencjału, możliwości, preferencji zawodowych wraz z omówieniem wyników,
 • pomoc przy wyborze szkoły, w tym informacje o najnowszej ofercie edukacyjnej w Sopocie i trójmieście,
 • pomoc w rekrutacji, w tym ustalenie listy preferowanych szkół wraz z możliwą punktacją,
 • zapoznanie z progami warunkującymi dostanie się do szkoły w bieżącym roku szkolnym,
 • analiza/zastanowienie się jaka ścieżka edukacyjna jest możliwie najlepsza dla ucznia,
 • zapoznanie z zawodami które są oferowane w ramach trójmiejskiej oferty.  

Szczegółowa oferta indywidualna dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 • rozmowy coachingowe/doradcze w oparciu o realizację celu edukacyjno-zawodowego,
 • rozmowy coachingowe/doradcze wspierające rozwój, w tym efektywność ucznia się,
 • badanie potencjału, możliwości, preferencji zawodowych wraz z omówieniem wyników,
 • pomoc przy wyborze kierunku studiów, w tym informacje o ofercie uczelni wyższych w Trójmieście i Polsce,
 • pomoc w rekrutacji – progi punktowe, warunki rekrutacji,
 • rozmowy doradcze o ścieżkach edukacyjnych możliwie najlepszych dla ucznia.

Więcej informacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie

Kontakt: mgr Marzena Jasińska, e-mail: m.jasinska@poradniasopot.pl; ppp@poradniasopot.pl.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

 • indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców
 • informacje na temat oferty trójmiejskich szkół
 • pomoc w dokonaniu wyboru szkoły i planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjnego
 • informacje o trendach na rynku pracy oraz informacje o kluczowych branżach dla regionu


Anna Dukowska,
powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego / Doradca Zawodowy. E-mail: anna.dukowska@ckusopot.pl
tel.: +48 791 983 101. Pok. nr. 2  (parter).

Godziny pracy:
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-14.00
czwartek 8.30-15.30

Terminy konsultacji proszę rezerwować z wyprzedzeniem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Informacje: CKU Sopot.

 

Gdyńscy doradcy kariery – Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Spotkania indywidualne z uczniami i ich rodzicami

 • badanie predyspozycji i uzdolnień,
 • wskazywanie możliwych ścieżek edukacji i późniejszej kariery zawodowej,
 • motywowanie do rozwoju,
 • informowanie o poszukiwanych zawodach.

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 14.00-18.00 w InfoBoxie Gdynia, ul. Świętojańska 30.

Spotkania grupowe dla rodziców uczniów stojących przed wyborem szkoły i przyszłego zawodu

 • Aktualne trendy, wymagania pracodawców
 • Zawody przyszłości
 • Jak wspierać dziecko w wyborze przyszłego zawodu
 • Czy i jak realizować marzenia o przyszłości zawodowej młodego człowieka?
 • Oferta edukacyjna miasta.

Zapisy:
PUP Gdynia
ul. Kołłątaja 8
tel. (58) 776 12 69, 776 12 60, 776 12 67
e-mail: gdk@pupgdynia.pl

Więcej informacji o doradztwie zawodowym w Sopocie oraz ofercie sopockich szkół ponadpodstawowych wraz z harmonogramem rekrutacji można znaleźć na stronie www.szkolyponadpodstawowe.sopot.pl.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...