Seminarium Sopockiej Sieci Doradztwa Zawodowego

Wiatraki w morzu
Fot. Freepik

Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego działająca przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców, uczelni i organizacji otoczenia biznesu do udziału w spotkaniu pt. „Doradztwo zawodowe w czasach antropocenu – w jaki sposób wykorzystać potencjał modelu ekokariery w edukacji na rzecz kształcenia nowych kadr w sektorze morskiej energetyki wiatrowej?”.

Seminarium odbędzie się 2 czerwca, w godz. 11.00-13.30, w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kościuszki 22-24. Wydarzenie towarzyszące: zwiedzanie w godz. 14.00-15.00 wystawy „Baltic Horizons” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

W marcu odbyły się ważne dla regionu pierwsze Pomorskie Targi Edukacyjne Edu Offshore Wind, których celem było zwrócenie uwagi młodzieży, by uwzględniła w swoich perspektywach edukacyjnych i zawodowych morską energetykę wiatrową. W trakcie prowadzonych debat wielokrotnie padało pytanie: jak zainteresować młodzież branżą MEW? 

Stało się ono inspiracją do zaproszenia pracodawców i przedstawicieli edukacji do wspólnej dyskusji i poszukiwania praktycznych rozwiązań wykorzystania potencjału wynikającego z obecności doradztwa zawodowego w szkołach, na rzecz budowania kadr dla morskiej energetyki wiatrowej. Ale również do poszukiwania odpowiedzi na to, w jaki sposób kryzys klimatyczny łączy interesy przedstawicieli wszystkich branż gospodarki, samorządu, edukacji, kultury i sztuki.

Interdyscyplinarne grono chcemy poszuka odpowiedzi na pytania:

 • Jak budować ścieżki edukacyjno-zawodowe oparte na świadomości ekologicznej?
 • W jaki sposób wykorzystać potencjał doradztwa zawodowego w szkołach na rzecz pozyskiwania nowych kadr dla branży MEW?
 • W jaki sposób przedstawiciele biznesu mogą wspierać uczniów w projektowaniu karier i podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez współpracę z edukacją?
 • Jak wspólnie możemy zadbać o środowisko naturalne i zapobiec pogłębianiu solastalgii?

Link do rejestracji

Kontakt i informacje:

Anna Dukowska, e-mail:anna.dukowska@ckusopot.pl, tel.: mobile: +48 791 983 101

fb.me/e/4qHQiu1cD, ckusopot.pl/aktualnosci.html

Program seminarium:   

 1. Otwarcie spotkania – Piotr Płocki, naczelnik Wydziału Oświaty, Urząd Miasta Sopotu
 2. „Life Design – projektowanie życia” – doradztwo zawodowe jako przestrzeń współpracy edukacji i biznesu na rzecz wsparcia kompetencji konstruowania ścieżek kariery przez młodzieży, Anna Dukowska CKU Sopot
 3. „Doradztwo zawodowe w czasach antropocenu – o możliwościach zastosowania ekologicznego modelu kariery. Aplikacje praktyczne”, dr Joanna Nawój-Połoczańska UAM
 4. „Dlaczego potrzebny jest nam wiatr?” – dr Dorota Bastrikin, Environmental Consents & Permits Manager, Equinor Polska
 5. Morska Energetyka Wiatrowa/ Offshore Wind – perspektywy rozwoju sektora gospodarki i potrzeby kadrowe – Łukasz Kneba, CO MADE Sp. z o. o. Krzysztof Tomaszewski
 6. Praca u podstaw: jak dotrzeć do młodych, by zaciekawić ich branżą morską i co zrobić, by z blue-/greenwashingu zostało tylko blue and green? – Joanna Łaszcz, Inkubator Starter
 7. Sesja warsztatowo-networkingowa

 

Wydarzenie towarzyszące:

Wystawa Baltic Horizons – oprowadzanie kuratorskie, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

„Sztuka jest kluczem do budowania kreatywnych miast. Wpływa na kształtowanie i integrację lokalnej społeczności. Pomaga budować świadomość i uwrażliwia. Sztuka jest katalizatorem nowych pomysłów. Potrafi precyzyjnie wskazywać problemy ekologiczne, społeczne czy estetyczne. Definiuje wyzwania i wskazuje recepty. Jest płaszczyzną projektowania przyszłości.

Idea Konkursu Baltic Horizons powstała z przekonania, że sztuka jest najlepszym polem dyskusji o wyzwaniach współczesności. Artystyczne tradycje Sopotu jako miejsca rozwoju sztuki, oraz ponad trzydziestoletnie doświadczenie ERGO Hestii w realizacji i wspieraniu sztuki na różnych polach, stały się podstawą zawiązania szerokiej, międzynarodowej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Poprzez Konkurs Baltic Horizons Miasto Sopot oraz ERGO Hestia, wspólnie z partnerskimi instytucjami kultury Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii, zwracają uwagę na zmiany klimatyczne regionu i wspierają zarówno rozwój świadomości klimatycznej, jak i  zachęcają do zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni”. (cyt. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie)

Prelegentki/ci:

dr Joanna Nawój-Połoczańska – adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego, licencjonowania doradczyni zawodu. W pracy badawczej koncentruje się na ekonomiczno-instytucjonalnych uwikłaniach doradztwa zawodowego oraz możliwościach osiągania homeostazy antropogenicznej poprzez pracę. Autorka biofilnego modelu ekokariery, poszukuje wyznaczników niezależnych, autonomicznych decyzji edukacyjno-zawodowych. Interesuje się współczesnymi formami konstruowania wiedzy zawodoznawczej i metodyką nauczania doradztwa zawodowego. Łączy pracę naukową z praktyką.

dr Dorota Bastrikin – Environmental Consents & Permits Manager, Equinor Polska.  Konsultant doświadczony w zarządzaniu projektami związanymi z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz morskimi działaniami w zakresie energii odnawialnej. Posiada doktorat z nauk o morzu. Na obecnym stanowisku w Equinor Polska zajmuje się pozwoleniami na realizację projektów morskiej energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Jej doświadczenie projektowe obejmuje Morze Północne, Morze Irlandzkie, Morze Śródziemne, wody przybrzeżne u wybrzeży Brazylii, Afryki Zachodniej i Filipin.

Łukasz Kneba urodził się w Gdańsku w 1984 roku, studiował inżynierię lądową, spawalnictwo oraz morską energetykę wiatrową na Politechnice Gdańskiej. Posiada ukończone studia MBA Leadership. 14 lat doświadczenia w realizacji projektów morskich i offshore w polskich lokalizacjach łańcucha dostaw. Przez ponad 10 lat świadczył usługi remontowe i nadzorował budowę konstrukcji stalowych dla największych armatorów statków i promów. Odpowiadał za dostawę stalowych konstrukcji offshore i rurociągów na rynek norweski. Łukasz aktywnie angażuje się również w rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej oraz jest jednym ze współorganizatorów „EDU Offshore Wind” – wydarzenia dla szkół średnich, odbywającego się corocznie w hali AmberExpo w Gdańsku.

Krzysztof Tomaszewski – ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw, restrukturyzacji, inwestycji i zarządzania projektami z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektach głównie przemysłowych. Funkcje w działach rozwoju i strategii oraz finansowych na różnych poziomach korporacji. Piastujący różne funkcje w sektorze prywatnym oraz w spółkach z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów działających w sektorze stoczniowym, hutniczym oraz odnawialnych źródeł energii. Krzysztof jest współzałożycielem CEE oraz PAR, w których świadczy doradztwo strategiczne, finansowe oraz w zakresie HR. Wcześniej pracował w PGZ Stocznia Wojenna, GSG Towers i ISD Huta Częstochowa

Joanna Łaszcz, Inkubator Starter, Dział Edukacji Przedsiębiorczej – z wykształcenia filolog rosyjska (specjalność nauczycielska), od ponad 6 lat zaangażowana w działania edukacyjne dla różnych podmiotów (edukacja formalna i pozaformalna oraz edukacja dorosłych), przez 3 lata pracowała w jednym z gdańskich liceów. W Inkubatorze Starter odpowiedzialna za projekty edukacyjne rozwijające przedsiębiorczość wśród uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych z Gdańsku i z regionu. Z ramienia Startera tworzy, prowadzi oraz koordynuje warsztaty dotyczące branży morskiej i sektora morskiej energetyki wiatrowej (offshore wind) w ramach działań związanych z I Edukacyjnymi Targami Kariery EDU OFFSHORE WIND 2023.

dr Iwona Zając – Artystka wizualna, muralistka. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w pracowni prof. Piotra Józefowicza, we współpracy z promotor pomocniczą dr Katarzyną Lewandowską. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Do jej najbardziej znanych projektów należy Stocznia, seria szablonów na zewnętrznych murach Stoczni Gdańskiej. W Państwowej Galerii Sztuki pracuje jako starsza specjalistka do spraw edukacji kulturalnej.

Anna Dukowska (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie) – Powiatowy Konsultant ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Sopocie, koordynatorka Sopockiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Z tematyka doradztwa zawodowego, rozwojem i projektowaniem karier związana od 16 lat. W swojej pracy łączy tematy edukacji i biznesu wdrażając w życie założenia Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego „Przystanek Praca”.

Organizator: Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego / Centrum Kształcenia Ustawicznego Sopot

Współorganizacja: COMADE/CEE Energy Group/ Inkubator Starter /Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie/Equinor Polska

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...