Zostań rodziną wspierającą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem roli rodziny wspierającej. Zadaniem takiej rodziny jest pomoc w różnych aspektach życia rodzinom, które przeżywają trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Problemy te często wynikają z braku odpowiednich wzorów do naśladowania w najbliższym otoczeniu. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą, potrzebujący pomocy mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania i wyjścia z izolacji społecznej. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny w opiece nad dziećmi.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, w zależności od potrzeb danej rodziny, takich jak organizowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowywania dzieci czy wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, np. nauka gotowania, sprzątania czy racjonalnego gospodarowania domowym budżetem. Jest to forma towarzyszenia rodzinie, a nie wyręczania jej w obowiązkach. Rolę Rodziny Wspierającej mogą pełnić np. sąsiedzi czy znajomi.

Rodzina wspierająca przy współpracy z asystentem rodziny pomaga w przezwyciężaniu trudności występujących w rodzinie i pełni swoją funkcję społecznie. Na podstawie umowy podpisanej z sopockim MOPS-em, rodzina wspierająca otrzyma zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem.

Szczegółowych informacji udziela Dział Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy al. Niepodległości 759 a, w poniedziałek w godz. 13.00-15.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-10.00, tel. 58 550 31 89.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...