Sopot odpowiada Telewizji Gdańsk

Poniżej pytania dziennikarza TVP3 o. Gdańsk skierowane do Urzędu Miasta Sopotu oraz odpowiedzi na nie.

1. Dlaczego Sopot nie posiada własnego szpitala? Czy istnieją w tej materii jakieś plany na poszerzenie w przyszłości infrastruktury medycznej w mieście?

Żadne pomorskie miasto nie posiada szpitala. W Sopocie znajduje się szpital reumatologiczny – Pomorskie Centrum Reumatologiczne z oddziałami szpitalnymi zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na bazie tej placówki z udziałem finansowym miasta Sopotu, powstaje Pomorskie Centrum Geriatrii.

2. We wczorajszym wydaniu Gazety Wyborczej pojawił się obszerny artykuł nt. wznowienia sześciu śledztw przeciwko prezydentowi Sopotu. Oto link: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,22513591,referendum-w-sopocie-tvp-atakuje-karnowskiego-prokuratura.html

Ile obecnie „otwartych” spraw sądowych posiada prezydent miasta? Bardzo proszę o komentarz do tych spraw.

Prezydent nie posiada żadnych spraw sądowych.

3. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do organizowanego referendum o odwołanie prezydenta Sopotu? Czy uważają Państwo że jest to sprawa polityczna, czy może wyraz sprzeciwu mieszkańców wobec polityki Pana prezydenta?

Politycy PiS publicznie wyrażali poparcie dla referendum, m.in. radny Piotr Meller w programie Forum Panoramy TVP Gdańsk. Zresztą TVP także mocno angażuje się w referendum, nawet nie ukrywając braku bezstronności, posługując się często nieprawdziwymi informacjami. Takie same działania niestety prowadzą także sami inicjatorzy referendum. Dla osiągniecia swojego celu politycznego wprowadzają mieszkańców Sopotu w błąd i próbują manipulować szczególnie starszymi sopocianami. Składają także donosy do prokuratury, aby potem móc się na nie samemu powoływać. W swoich materiałach piszą o wzroście przestępczości, kiedy wg danych GUS oraz policji, przestępczość w Sopocie z roku na rok maleje. Informują także mieszkańców o braku jawnego rejestru umów, kiedy taki rejestr Urząd Miasta Sopotu publikuje na stronach internetowych od 1 stycznia 2017 roku. A to tylko niektóre przykłady przekłamań i manipulacji.

4. W reportażu pt. „Marina betonowych złudzeń” dostępnym pod linkiem: http://gdansk.tvp.pl/28146660/marina-betonowych-zludzen, autor przedstawia obliczenia wskazujące, że sopocka marina przy obecnej umowie dzierżawy zwróci się dopiero za 507 lat. Czy mają Państwo jakieś zarzuty co do przedstawionych wyliczeń? Co przemawia za zastosowaniem tak niskiej stawki dzierżawy?

Miasto wykonuje zadania publiczne, a nie komercyjne, także priorytetem nie jest stopa zwrotu ani zysk, a zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Rozbudowa sopockiej mariny spowodowała:

  • możliwość szkolenia żeglarskiego sopockich uczniów
  • powstanie nowych miejsc pracy
  • zwiększenie dostępności Sopotu dla turystów przybywających droga morską
  • możliwość organizowania zawodów sportowych i imprez, które mogą się w Sopocie odbywać tylko i wyłącznie dzięki istnieniu mariny
  • ochronę ostrogi bocznej mola przed szkodliwym działaniem sztormów

Stawka dzierżawy została określona w drodze postępowania przetargowego.

5. Obecnie w sopockiej marinie pojawiają się „wyrzuty” czarnej mazi, która według ekspertów PAN jest mieszaniną różnego rodzaju odpadów organicznych. Maź ta jest transportowana i wyrzucana na plażę przez prywatną firmę. Czy fakt ten jest Państwu znany? Czy miasto podjęło jakieś działania w tej sprawie?

Trwa umacnianie i poszerzanie sopockiej plaży na wysokości przystani rybackiej. Jest to inwestycja realizowana przez Urząd Morski, z partycypacją finansową miasta Sopotu. Do umacniania plaży wykorzystywany jest piasek, który zgromadził się przy sopockim molo. W ramach działań, ok. 2 tygodnie, wybranych i przeniesionych będzie 29 tys. m sześciennych piasku.

Całkowity koszt inwestycji to ok 700 000 zł, z czego 33 proc. pokrywa Miasto Sopot, a 67 proc. Urząd Morski.

Wydobywany piasek w pierwszym  momencie jest ciemny, ale nie jest to wynik żadnych zanieczyszczeń. Po pewnym czasie w wyniku naturalnego procesu utleniania się, nabiera jasnego koloru.

W przyszłym roku, w ramach projekty dofinansowanego z RPO (80 proc. dofinansowania) miasto Sopot planuje pogłębienie toru wodnego podejściowego do bocznej ostrogi mola (od strony plaży) i stworzenie tam pomostów do cumowania mniejszych jednostek, głównie wykorzystywanych przy szkoleniu dzieci i młodzieży i obsłudze turystów. Pogłębiony zostanie pas szerokości 100 m. Planowane jest wybranie około 20 tys. m szesc. piasku z dna.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...