Ekologicznie i z dotacją – zmień sposób ogrzewania

Ogniwa fotowoltaiczne na budynku przy ul. Mierosławskiego 8 A w Sopocie
Ogniwa fotowoltaiczne są już zamontowane m.in. na budynku przy ul. Mierosławskiego 8 A w Sopocie. Fot. archiwum

W Sopocie od wielu lat prowadzone są działania, by chronić środowisko naturalne, a przede wszystkim poprawić jakość powietrza, którym oddychamy. By było jeszcze lepiej, miasto zachęca właścicieli posesji do likwidacji ogrzewania węglowego oraz gazowego i przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na ten cel można uzyskać dotację z Urzędu Miasta. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w styczniu 2018 r.

Do wymiany systemy ogrzewania na bardziej ekologiczny zachęcamy szczególnie właścicieli domów jednorodzinnych, bo emisja z ich kominów jest najbardziej dokuczliwa dla całej okolicy.

Warto także pomyśleć o zainstalowaniu urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł ciepła – kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Wykorzystanie energii słonecznej to duża oszczędność dla domowego budżetu.

Dzięki dotacji miejskiej można również włączyć się w zabezpieczenie miasta przed skutkami silnych opadów, budując na własnych nieruchomościach systemy drenażowe i systemy gromadzenia wody opadowej

Od 1 stycznia będzie można również uzyskać wsparcie techniczne, na przygotowanie inwestycji, pozyskanie potrzebnych zgód i decyzji czyli pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Będzie to finansowane przez miasto, a wykonywane przez miejską spółkę AQUA-Sopot.

♦ ♦ ♦ 

Dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska udzielane są mieszkańcom Sopotu na następujące zadania:

Wykonywanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody opadowej i roztopowej w granicach własnej nieruchomości.

Dotacja w wysokości 50 proc. kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż:

 • 1000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
 • 5000 zł na jeden budynek wielorodzinny.

Przebudowa systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, tj. węgiel lub koks,
a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione kotłami opalanymi gazem lub pompami ciepła.

Dotację ustala się w zależności od przyjętego rozwiązania:

 • dla domów jednorodzinnych w wysokości 70 proc. łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej
  niż 15 000 zł,
 • dla lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym w kwocie 2500 zł.

Likwidacja lokalnego źródła ciepła w tym na paliwo stałe poprzez przyłączenie się do sieci ciepłowniczej.

Dotację ustala się w zależności od mocy węzła:

 • węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w kwocie 300 zł do każdego 1 kW mocy węzła, lecz nie więcej niż 10 000 zł,
 • węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w kwocie 300 zł do każdego 1 kW mocy węzła, lecz nie więcej niż 20 000 zł.

Poprawa efektywności energetycznej polegająca na zainstalowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła.

Dotację ustala się w zależności od przyjętego rozwiązania:

 • kolektory słoneczne – dotacja w wysokości 500 zł do każdego 1m kw. powierzchni czynnej kolektora, jednak nie więcej niż 3000 zł na jeden budynek jednorodzinny i 10 000 zł na jeden budynek wielorodzinny,
 • moduły fotowoltaiczne – dotacja w wysokości 1000 zł do każdego 1 kWp mocy znamionowej, jednak nie więcej niż 5000 zł na jeden budynek jednorodzinny i 15 000 zł dla pozostałych budynków,
 • pompy ciepła – dotacja w kwocie 600 zł do każdego 1 kW mocy grzewczej, lecz nie więcej niż 5000 zł na jedno źródło.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sopotu w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska, tel. 58 52 13 792 

 

Warto dodać, że również w lokalach komunalnych stawkę czynszu obniża się o 50 proc., jeżeli koszty wykonania ogrzewania po 31 marca 2017 r. poniósł najemca lokalu.

Obniżka stawki czynszu z tego tytułu obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz bez obniżki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sopotu w Wydziale Lokalowym, tel. 58 52 13 771 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...