Dotacje konserwatorskie, czyli sopockie zabytki coraz młodsze

Odrestaurowana kamienica przy ul. Haffnera 13 a
Odrestaurowana kamienica przy ul. Haffnera 13 a. Fot. materiały UMS

Już od 20 lat Sopot wspiera finansowo remonty zabytkowych budynków. Dzięki temu projektowi mieszkańcom łatwiej udźwignąć niemałe koszty prac, kamienice odzyskują swój dawny blask, a miasto staje się coraz piękniejsze. Co ważne, o renowacjach nie decyduje przypadek. Wszystko odbywa się przy wsparciu, ale też zgodnie z wizją i pod nadzorem konserwatora zabytków.

Program rewitalizacji prowadzony w Sopocie dotyczy kamienic wpisanych do Rejestru zabytków województwa pomorskiego oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu. Jego skutkiem jest nie tylko poprawa estetyki otoczenia. Dzięki rewitalizacjom bardzo podnosi się standard życia mieszkańców, rośnie też atrakcyjność turystyczna ­­­­­­miasta.

W ciągu 19 lat (od 1997 r. do 2016 r.) obowiązywania programu wyremontowano 394 budynki za kwotę ok. 63 mln zł. Przy czym prawie 70 proc. tej kwoty stanowią wydatki mieszkańców – ok. 44,1 mln zł, a 30 proc. to dofinansowanie ze środków gminnych – ok. 18,9 mln zł. W tym roku z programu refundacji remontów całkowitych skorzystało jeszcze pięć wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowym wsparciem dla Programu Rewitalizacji Miasta są dotacje celowe przyznawane z puli konserwatora zabytków.

Cały Sopot jest pod ochroną konserwatorską, nie wolno więc samemu decydować o remontach np. stolarki okiennej czy drzwiowej, bądź samowolnie jej wymieniać – mówi Danuta Zasławska, miejski konserwator zabytków. – Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie zabytków wprowadziła możliwość nakładania kar finansowych w przypadku łamania przepisów o ich ochronie. Jeśli zatem do Biura Konserwatora Zabytków zgłaszają się osoby chcące konserwować zabytkową stolarkę, to należy im pomagać, bo jest to stanowisko bardzo słuszne z punktu widzenia ochrony tych nielicznych, oryginalnych, historycznych elementów, które jeszcze nam w Sopocie zostały. Warto je chronić. Efekty zabiegów konserwatorskich często przerastają oczekiwania – podsumowuje Danuta Zasławska.

Profesjonalne renowacje sopockich zabytków zyskują uznanie w oczach fachowców, czego dowodem tytuł „Modernizacji Roku 2016” przyznany w ogólnopolskim konkursie odrestaurowanemu pensjonatowi Eden mieszczącemu się przy ul. Kordeckiego.

Na sesji Rady Miasta, 6 listopada, zapadła decyzja o przyznaniu kolejnych dotacji celowych z puli konserwatora zabytków. Miasto dofinansuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w dziesięciu obiektach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej. Dotacje pokryją od 25 do nawet 80 proc. kosztów prac remontowych czy konserwatorskich. Maksymalna kwota dofinansowania wyniosła w tym przypadku 65 502,36 zł (przy ogólnym koszcie inwestycji wynoszącym 81 877,95 zł). Łączna suma dotacji sięga niemal 200 tys. zł.

W 2018 roku na program rewitalizacji miasta zarezerwowano w sopockim budżecie 800 tys. zł. Zaplanowana kwota na dotacje celowe konserwatora zabytków to z kolei 420 tys. zł. Wnioski, a także regulamin są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce Urząd Miasta Sopotu, Sprawy do załatwienia, Biuro Konserwatora Zabytków, Wnioski.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...