Subiektywne podsumowanie 2017 roku

Spacerowicze pod powieszonymi nad deptakiem parasolkami.
UMS/Fotobank.PL

Koniec roku skłania do podsumowań. Co się udało zrealizować, a co jedynie rozpocząć? Poniżej nasze subiektywne podsumowanie.

„To był bardzo dobry rok dla Sopotu. Przejawiał się w bardzo dużej aktywności mieszkańców – udział w Budżecie Obywatelskim, licznych konsultacjach społecznych. W mijającym roku odwiedziło nas dużo turystów, zachęconych czystym powietrzem oraz bogatą ofertą doskonałych imprez kulturalnych i sportowych. To rok rozpoczęcia ważnych dla mieszkańców inwestycji. Ale to również rok, w którym większość mieszkańców z dużym niepokojem i troską podchodziła do przemian, które odbywają się w Polsce” – podsumowuje Jacek Karnowski prezydent Sopotu

 

Inwestycje

Zakończono budowę budynku komunalnego przy ulicy Świemirowskiej 2-4. Wybudowano 16 mieszkań za 3,5 mln zł.

Trwają prace wykończeniowe – Malczewskiego 29, powstało tam 60 mieszkań za kwotę 12,8 mln zł. Zostaną oddane z początkiem 2018 roku.

 

22 września br. rozpoczęła się budowa szpitala geriatrycznego w Sopocie. Prace potrwają do połowy 2019 roku. Koszt całości to ok. 27 mln zł (wysokość uzyskanego dofinansowania to ok. 19 mln zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020). Kwota 7,6 miliona pochodzi z budżetu Miasta Sopotu.

 

Z końcem marca podpisano umowę na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie przy ul Malczewskiego. Wykonawcą schroniska jest Przedsiębiorstwo Budowlane „EKOBUD”. Oferta wykonawcy opiewa na kwotę 4.400.000,00 zł brutto.

Termin realizacji inwestycji to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. 

Zakładamy, że budowa schroniska zostanie ukończona w marcu 2018 roku. W ramach inwestycji zostanie wybudowane 7 budynków w tym budynek administracyjny, zaplecza techniczno-gospodarczego, opieki weterynaryjnej (w tym mały szpital dla zwierząt dedykowany dla zwierząt schroniska), budynek zaplecza dla obsługi schroniska, dwa budynki zespołów boksów dla psów, jeden budynek zespołu boksów dla kotów oraz woliera dla ptaków.

 

1 marca 2017 roku nastąpiło przekazanie placu budowy pod Przebudowę Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

Budynek jest realizowany w technologii monolitycznej o konstrukcji żelbetowej z betonu architektonicznego. Elewacja kaplicy będzie wykonana z cegły ceramicznej. Budynek, według projektu został podzielony na trzy strefy: kaplica pogrzebowa, zaplecze socjalne oraz pomieszczenie chłodni i ubierania zmarłych oraz salon sprzedaży trumien.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński z siedzibą w Gdańsku, ul. Harfowa 34. Wartość robót budowlanych wynosi 4 826 671,84 zł brutto. Inwestycja, zgodnie z umową, powinna zakończyć się do 15.03.2018 r.

 

Z końcem lutego br. nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Powstańców Warszawy w Sopocie (vis a vis istniejącego, w okolicach Parku Północnego).  Inwestycja była realizowana z udziałem środków unijnych w ramach projektu: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie“ finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Powstało 47 miejsc parkingowych o nawierzchni trawiastej z geokraty komórkowej, w tym trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie parkingu, kanalizacja deszczowa oraz elementy małej architektury (ławki, kosze).

Wykonawcą robót była firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Wartość robót budowlanych wyniosłai 728 756,61 zł brutto. Prace zakończyły się w listopadzie 2017 r.

 

W styczniu został podpisany akt notarialny, w którym Gmina Miasta Sopotu, przekazała działkę w sąsiedztwie dawnego parku Herbstów i urzędu, Fundacji Nasz Przyjazny Dom. Tym samym nic nie stoi już na przeszkodzie by dom dla niepełnosprawnych intelektualnie mógł być budowany. Zakończyły się już prace projektowe, trwają uzgodnienia i procedury, które w pierwszej połowie 2018 roku pozwolą rozpocząć prace budowlane.

 

Uciepłownienie Górnego Sopotu – likwidacja kotłowni gazowej na Brodwinie- obniżenie opłat za ciepło o ok. 20%

 

Środki zewnętrzne

W 2017 roku udało się pozyskać 40,5 mln zł, na następujące zadania: węzeł Kamienny Potok, kanalizacja deszczowa, rowery i rozwój turystyki, system ostrzegania o zagrożeniach, modernizacja oświetlenia ulicznego.

 

Budżet Obywatelski

 

Siódma edycja BO przyniosła ponad15,3% frekwencję uprawnionych do głosowania czyli 4510 osób z czego, aż 1747 wypełniło kartę papierową. W przyszłym roku zostanie zrealizowanych 17 inwestycji za 4 mln zł.

 

Solidarni

W styczniu 2017 roku sopocianie przekazali dary dla Polaków mieszkających na Białorusi.  Z kurortu wyjechały dwa wyładowane po brzegi busy.

 

Sopot zyskał nowych mieszkańców. Do społeczności lokalnej dołączyła kolejna polska rodzina z Kazachstanu, którą udało się przyjąć w ramach repatriacji. 21 czerwca państwo Tamara i Sergey Lebedev z synem Romanem szczęśliwie dotarli do Sopotu i już uczą się naszego miasta. W sumie do naszego miasta przybyły w tym roku 3 rodziny (łącznie 10 osób).

 

Mieszkańcy Sopotu oraz władze miasta aktywnie włączyli się w działania pomocowe poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy. Pomagali mieszkańcy przynosząc dary, wpłacając pieniądze, pracownicy służb miasta udali się do Rytla i Czerska niosąc pomoc poszkodowanym. Sopoccy radni podczas nadzwyczajnej sesji RM zdecydowali, że 100 tysięcy złotych otrzyma gmina Czersk i 50 tys. zł Brusy.

 

W mieście działa punkt Charytatywny znajdujący się przy ulicy Królowej Jadwigo 6 (tel. 58 550 10 02). W Punkcie wydawana jest odzież używana, środki czystości oraz drobny sprzęt kuchenny potrzebującym mieszkańcom Sopotu. Punkt Charytatywny przyjmuje również odzież i ją segreguje. Odzież, która nie nadaje się do przekazania osobom potrzebującym przekazywana jest do schroniska dla zwierząt w Sopocie. Miasto Sopot dofinansowuje działanie Punktu Charytatywnego.

 

Bezpieczeństwo

W 2017 roku na kwestie związane z bezpieczeństwem Sopot przeznaczył ponad 431 tys. zł.

 

Od czerwca br. sopockie ulice patroluje tzw. mobilny komisariat. Gmina Miasta Sopotu przeznaczyła, w minionym roku budżetowym, na zakup mobilnego komisariatu kwotę 250 tys. zł.

 

Od lipca w skład taboru Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie został przyjęty pierwszy jednoślad. Koszt zakupu motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego w Sopocie to kwota: 161.040,80 zł. Dotacja przyznana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota: 150.000,00 zł

 

Sopocka Straż Miejska wzbogaciła się o 4 kamery: dwie osobiste i dwie mobilne oraz  2 defibrylatory.

 

Sopoccy gastronomicy i właściciele klubów, wspólnie z Policją, Strażą Miejską i miastem opracowali Sopocki Program Poprawy Bezpieczeństwa. Program przynosi efekty.  

 

Zielony Sopot

Zasadziliśmy szpalery drzew na ulicach w centrum Sopotu: Władysława IV, Lipowej, 3 Maja i Kościuszki. Sadzenie odbyło się w ramach rewaloryzacji historycznych szpalerów  przyulicznych. Drzewa sadziliśmy w 2 turach: wiosną i jesienią.

Wiosną posadzonych zostało 80 drzew: lipy, miłorzęby i kasztanowce. Wsadzano już „dorosłe” okazy, o wysokości między 4 a 5,5 metra, a obwodzie między 20 a 25 cm. Koszt nasadzeń, wraz z 3-lenią ich pielęgnacją powinien zamknąć się w kwocie ponad 91 tys. zł. brutto.

 

Piękno jest zaraźliwe, czyli konkurs na najpiękniejszą posesję miał swoją jubileuszową, bo 25 edycję.

 

Rozpoczęliśmy rewitalizację Parku Północnego. Jeden z najważniejszych parków miejskich, znajdujący się tuż przy sopockiej plaży, jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców oraz turystów. W ramach projektu zostaną lekko skorygowane ślady ścieżek, planuje się stworzenie ciekawego wejścia do parku od strony ul. Goyki. Częściowo wymieniona zostanie nawierzchnia ścieżek, w parku pojawią się także ciekawe rośliny. Zaprojektowano tu dwa pola do gry w boule o żwirowej nawierzchni. Będzie miejsce na nowe elementy małej architektury – ławki i kosze na śmieci. Przewidziane jest również odkrycie koryta Potoku Grodowego.

 

W listopadzie br. nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.  Inwestycja jest realizowana z udziałem środków unijnych w ramach projektu pod nazwą: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie“ finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

 

Edukacja

Przedszkole dla wszystkich sopockich maluchów: wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat biorące udział w naborze zostały przyjęte do sopockich przedszkoli.                                                      

W 2017r. dotacja dla 5 żłobków i 1 klubu dziecięcego wyniosła 297 000,00zł.

 

Sopoccy gimnazjaliści najlepsi w województwie.

 

W grudniu podpisano porozumienie o współpracy II LO w Sopocie i Uniwersytetu Gdańskiego. Na mocy porozumienia wykładowcy akademiccy będą prowadzić w szkole wykłady, warsztaty i ćwiczenia. To kolejna trójmiejska uczelnia, która dołączyła do grona współpracujących z sopockimi szkołami.

 

Kultura

Jubileusz 35-lecia świętowała Polska Filharmonia Kameralna Sopot. Z tej okazji w sali PFK odbył się w grudniu Koncert Jubileuszowy.

 

Uczestniczyliśmy w festiwalach: Literacki Sopot, Sopot Jazz, Sopot Classic, Sopot Film Festiwal, Sopot Non-Fiction, Mundus Cantat, Dwa Teatry, Top of The Top Festival Sopot 2017, W ramach Sopotu, 9. Festiwal Poezji.

 

Tradycyjnie już we wrześniu odbył się koncert dla mieszkańców, który stanowi podziękowanie władz miasta dla mieszkańców za udany sezon turystyczny. 

 

2017 rok  wydatki na kulturę stanowiły 6,08 % całości budżetu miasta.

Wydatki na granty dla organizacji pozarządowych z dziedziny kultury stanowiły 5,48 % całości wydatków na kulturę.

 

W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oglądać mogliśmy m.in. wystawy Szkoły Paryskiej z kolekcji Żerlicynów i Żarskich oraz Fleur de Paris.

 

Muzeum Sopotu odwiedziło w tym roku ponad 10 tys. osób, co stanowi rekord placówki.

 

Sport

Wielu sportowych emocji dostarczyła nam sopocka drużyna koszykówki Trefl Sopot.

 

W mijającym roku odbyły się w kurorcie prestiżowe zawody: CSIO, Mistrzostwa Świata Katamaranów, Tyczka na Molo, Memoriał im.J. Sidły, Turniej Tenisowy ITF Futures Men’s Sopot Cup II, 57. International Senior Polish Championship – Sopot Cup, regaty Ergo Hestia Chanpionships, regaty katamaranów „Trzy mola”, Sopot Match Race, Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski, .

 

Swój tryumf świętowali również rugbiści.

 

Sopocianie biegają – w tym roku odbyła się po raz kolejny imprezy biegowa 4 Pory Roku i Bieg im. INKI.

 

Konsultacje

W mijającym roku konsultowaliśmy: szpalery, planowaną zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu, mobilność w mieście, studium zagospodarowania przestrzennego w mieście, uchwałę krajobrazową, zagospodarowanie Parku Północnego, rower metropolitarny, nazwę dla schroniska dla zwierząt (w trakcie).

 

Seniorom

W 2017 roku prowadzone są  liczne zajęcia: gimnastyka dla seniorów, treningi pamięci i koncentracji dla seniorów, warsztaty gawędziarskie dla dzieci, spotkania z baśnią, warsztaty plastyczne dla seniorów, zajęcia taneczne dla seniorów, spotkania z dietetykiem, Akademia Małego Czytelnika, Bezpieczny Senior, warsztaty plastyczne dla dzieci, warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych, Wieczorny Klub Filmowy, prawo na co dzień, zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci, gimnastyka dla dorosłych. W 2017 roku dołączył kolejny Dom Sąsiedzki POTOK.

Miasto dopłaca do turnusów rehabilitacyjnych dla sopockich seniorów.

 

 

Nagrody, wyróżnienia

Sopot zwyciężyl w rankingu "Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej’’. Według badań i analiz porównawczych przeprowadzonych przez 32 ekspertów/m.in. badaczy, animatorów kultury, specjalistów od polityk kulturalnych oraz analiz ilościowych, na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, Sopot stwarza najlepsze warunki dla rozwoju kultury sposrod 100 przebadanych polskich miast. Sopot był najmniejszym badanym miastem.

 

W kwietniu Prezydent Sopotu zwyciężył w rankingu Liderów Miast Przyszłości 2017 w kategorii miasta do 60 tys. mieszkańców.

 

19 czerwca 2017 r. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, po raz drugi z rzędu zwyciężył w rankingu i został wybrany najlepszym prezydentem spośród wszystkich prezydentów polskich miast.

 

17 października 2017 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich wybrało projekt zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów, najlepszą przestrzenią publiczną. Tym samym sopocka inwestycja otrzymało Grand Prix i zwyciężyła XI edycję prestiżowego konkursu, którego organizatorem są branżyści.

 

Sopot zajął drugie miejsce wśród samorządów najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość w latach 2003-2016.

 

W przygotowanej przez portal RynekPierwotny.pl, trzeciej odsłonie rankingu warunków mieszkaniowych miast powyżej 20 tys. mieszkańców, Sopot, tak jak w ubiegłym roku zajął pierwsze miejsce. Kurort wyprzedził Warszawę, Zakopane i Wrocław. 

 

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zajęła 3 miejsce w rankingu tygodnika Polityka w kategorii najlepsze polskie galerie.

 

Muzeum Sopotu zajęło 4 miejsce w rankingu, Gazety Wyborczej ‘’Najciekawsze Muzea Pomorza’’.

 

Sopot Sportowym Miastem Roku w kat. Do 100 tys. mieszkańców.

 

Sopoccy gimnazjaliści ponownie najlepsi w województwie pomorskim – wg. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Nie tylko nas nagradzano. Również Prezydent przyznawał nagrody: najlepszym sportowcom podczas Gali Sportu, naukowcom i artystom podczas Sopockiej Muzy, czy stypendia dla uczniów i studentów. 

 

W urzędzie

Wprowadziliśmy możliwość płatności online.

Mamy wodopijkę dla psów przed urzędem.

W przestrzeni miasta pojawiły się nowe wiaty przystankowe.

Straż Miejska zorganizowała bezpłatne zajęcia z samoobrony.

Urząd kupił 2 rowery elektryczne dla pracowników – jesteśmy eko.

 

To był prawdziwie dobry rok!!!

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...