Pozytywne efekty Sopockiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa

Mobilny komisariat stoi na Placu Przyjaciół Sopotu
Mobilny komisariat. Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Przestrzegania Prawa i Statutu Miasta, która odbyła się 25 stycznia w Urzędzie Miasta, podsumowano dotychczasowe efekty Sopockiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa.

Program, do którego w marcu 2017 r. przystąpiło kilkadziesiąt sopockich lokali zakładał:  

  • wstęp do sopockich klubów dla osób wieku od 21 lat lub posiadających legitymację studencką;
  • obecność ochrony na ulicy przed każdym klubem, który może pomieścić więcej niż 200 osób;
  • efektywny i szybki system komunikacji pomiędzy ochroną a sopocką policją;
  • szkolenia dla ochrony przeprowadzone przez policję;
  • szkolenia dla personelu klubów (jak postępować z nietrzeźwymi, agresywnymi klientami, jak być wyczulonym na nadużycia wobec młodych osób, etc.) przeprowadzone przez Straż Miejską i pełnomocnika ds. uzależnień.

Na spotkaniu Komisji  obecnych było 18 przedstawicieli sopockich lokali oraz komendanci Policji i Straży Miejskiej. 

– Cieszy mnie znaczna poprawa bezpieczeństwa oraz dużo lepsza i bardziej efektywna współpracy pomiędzy klubami a służbami – podsumował radny Marcin Stefański, przewodniczący Komisji. – Zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze dużo do zrobienia i dlatego będziemy kontynuować  wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Słowa dużego uznania dla Policji i Straży Miejskiej za dotychczasową pracę.

– Program przyniósł bardzo dobre efekty – potwierdza Komendant Miejski Policji w Sopocie Piotr Bolin. – Z naszych statystyk wynika, że liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu odnotowywanych w sąsiedztwie lokali zmalała o 50 procent. Bardzo dobrze oceniam także współpracę z ochroną i managerami klubów – powiadamiają nas o konieczności podjęcia interwencji, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki sami interweniują do czasu przybycia policji. Dużym wsparciem jest także nasz mobilny komisariat, który tylko w weekendowe noce od czerwca 2017 wyjeżdżał ponad 60 razy. Oczywiście zdarzają się przypadki łamania zapisów programu, ale jest to nie więcej niż 10 proc. monitorowanych klubów.   

– Mieszkańcy czują się bezpiecznie – mówi Tomasz Dusza, komendant sopockiej Straży Miejskiej. – Liczba zgłoszeń od sopocian do dyżurnego SM dotyczących zakłócania porządku publicznego wyraźnie zmalała.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...