Masz być zwolniony? Skorzystaj z programu wsparcia

Dłoń z długopisem robi notatki
Fot. Pixabay

„Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” – tak nazywa się projekt, z którego bezpłatnie skorzystać będzie mogło 120 osób. Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Udział mogą wziąć: osoby przewidziane do zwolnienia, tj. pracownicy, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub którzy zostali poinformowani przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego, należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety, osoby poniżej 30. roku życia.

Co można zyskać?

Projekt oferuje udział w wymienionych formach wsparcia:

Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem IPD. Na podstawie IPD uczestnicy będą kierowani do uczestnictwa w projekcie w ramach 2 dostępnych ścieżek wsparcia:

  • ścieżka 1 - usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego(szkolenia zawodowe, staże zawodowe, warsztaty kompetencji kluczowych, pośrednictwo pracy)
  • ścieżka 2 -wsparcie dla os. zamierzających otworzyć działalność gospodarczą (doradztwo, pomoc finansowa w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z informacjami o projekcie, pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie msc.edu.pl, zakładka Obszary Działalności->Projekty->Realizowane i przesłać uzupełniony formularz na adres: rekrutacja0088@mcs.edu.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja prowadzona będzie do 30 kwietnia 2018 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...