Mieszkania dla rodzin 3-osobowych. Wnioski można składać do 30 maja

Mieszkania komunalne przy ul. Świemirowskiej w Sopocie.
Mieszkania komunalne przy ul. Świemirowskiej. Fot. Fotobank.PL/UMS

Zakończył się nabór rodzin do najmu lokali mieszkalnych w nowobudowanych budynkach położonych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2 – 4, ul. Malczewskiego 29, stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu. Wpłynęły 182 wnioski o przyznanie lokali w tych budynkach, jednakże liczba rodzin minimum 3-osobowych spełniających kryteria regulaminu była mniejsza od liczby lokali 2-pokojowych. Niezasiedlonych pozostaje 10 lokali 2-pokojowych. Dlatego koniecznym jest ogłoszenie dodatkowego naboru rodzin, z uwzględnieniem wysokości dochodu za lata 2016-2017.

W dodatkowym naborze przewidziano także możliwość:

  1. Ubiegania się o najem lokali 2-pokojowych przez gospodarstwa domowe minimum 2-osobowe;
  2. Posiadania tytułu prawnego do  zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie miasta Sopotu z warunkiem przekazania do dyspozycji miasta dotychczas zajmowanego lokalu w stanie wynikającym  z normalnego zużycia.

Dodatkowo sprostowano  wysokość punktów za gospodarstwo domowe z 4 i więcej dziećmi  przyznając takiemu gospodarstwu 18 punktów,  a także zrezygnowano z przydzielania punktów za powierzchnię pokoi (z tytułu tzw. zagęszczenia).

Termin składania wniosków 2.05.2018 r. - 30.05.2018 r.

Dodatkowe informacje dotyczace wniosku składanego w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położnych w Sopocie przy ul. Malczewskiego 29 zawarte są w poniższej instrukcji.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...