Oświadczenie prezydenta Sopotu w sprawie plakatowania w kampanii wyborczej

Od wielu lat miasto prowadzi wiele działań związanych z poprawą estetyki przestrzeni publicznej. Udało się już wiele zrobić, sopockie plaże, ogródki gastronomiczne są bardzo ładne i podlegają zawsze ocenie plastyka miejskiego. Zlikwidowaliśmy miejskie bilbordy, walczymy z nielegalnymi reklamami. Pomóc ma nam w tym przyjęta niedawno przez Radę Miasta tzw. uchwała krajobrazowa. Pomimo iż ograniczenia uchwały krajobrazowej nie obowiązują w czasie kampanii wyborczej, uważam, że warto w trosce o wizerunek naszego miasta ograniczyć przestrzeń plakatowania.

Z takim apelem i propozycją wspólnych ustaleń radne: Anna Łukasiak i Aleksandra Gosk, w imieniu Komitetu Wyborczego Platforma Sopocian zwróciły się z apele się do wszystkich komitetów wyborczych zarejestrowanych w Sopocie. Większość niestety nie wzięła udziału w dwóch zaplanowanych spotkaniach. Dlatego, w trosce o estetykę i wizerunek Sopotu, proponuję wprowadzenie poniższej regulacji.

Z możliwości plakatowania będzie wyłączony pas drogowy ulic:

  • Plac Zdrojowy
  • Bohaterów Monte Cassino
  • Plac Przyjaciół Sopotu
  • Al. Niepodległości
  • Al. Wojska Polskiego i Al. Mamuszki (promenada nadmorska wzdłuż całego miasta)

Materiały wyborcze, które pojawią się na tym terenie, będę niezwłocznie usuwane.

Na pozostałym obszarze miasta dozwolone będzie plakatowanie w pasie drogowym, z zachowaniem skrajni drogowej, tj. umieszczanych w odległości min. 0,5 m od krawędzi jezdni.

Na latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać afisze wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela, a sposób ich umieszczania nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności zasłaniać oznakowania drogowego i sygnalizacji świetlnej.

Nie należy lokalizować przedmiotowych tablic na słupach trakcyjnych oraz innych urządzeniach drogowych, na których umieszczone są znaki i tablice drogowe, na urządzeniach sygnalizacji świetlnej oraz w rejonie skrzyżowania – tj. w odległości do 10 m przed przejściem dla pieszych lub do 10 m przed punktem węzłowym (łuk) danego skrzyżowania. Zabrania się również umieszczania tablic wyborczych na drzewach, nad jezdnią drogi, na drogowych barierach zabezpieczających oraz energochłonnych.

Oświadczenie zostało przesłane do wszystkich komitetów z prośbą o przekazanie stanowiska do 14 września 2018 r.

 

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...