Pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa

Koło ratunkowe na wodzie
Fot. Pixabay

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działa w Sopocie przy Al. Niepodległości 778. Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła go w swojej strukturze na mocy umowy zawartej 2 sierpnia 2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości. Na razie Ośrodek ma przyznane środki do końca bieżącego roku. Po pomoc do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe, jeżeli od momentu przestępstwa do momentu zgłoszenia do Ośrodka nie minęło więcej niż 5 lat.

Ta forma pomocy jest dopełnieniem innych form pomocy doraźnej oferowanych przez instytucje i daje nam duże możliwości wsparcia osób pokrzywdzonych.

Ośrodek oferuje:

 • pomoc prawną, w tym doradztwo i mediacje,
 • pomoc psychologiczną,
 • pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychiatryczną,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 • bony żywnościowe i towarowe (m.in. na  zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej),
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (wycieczki szkolne, turnusy, kolonie itp.).

W Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu:

Osobisty w dniach:

 • poniedziałek w godz. 8.00-15.00
 • wtorek w godz. 8.00-15.00
 • środa w godz. 13.00-20.00
 • czwartek w godz. 8.00-15.00
 • piątek w godz. 8.00-15.00
 • sobota w godz. 11.00-15.00

Telefoniczny w dniach:

 • poniedziałek-piątek w godz. 8.00-20.00
 • sobota w godz. 8.00-15.00

Caritas zaprasza do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu 58 555 78 78 oraz 668 928 431 w celu umówienia terminu spotkania z osobą pierwszego kontaktu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...