Parkowanie pod urzędem nie będzie problemem  

Budynek Urzędu Miasta Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Parking znajdujący się za budynkiem sopockiego Urzędu Miasta obsługiwany będzie przez operatora wyłonionego w procedurze konkurencyjności, skierowanej do zakładów pracy chronionej oraz innych podmiotów, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Zaproszenia do udziału w procedurze wyłaniania operatora zostało opublikowane na BIP Urzędu, zainteresowane podmioty do 24 grudnia 2018 r. składały wnioski. Wpłynął jeden – Spółdzielni Socjalnej Kooperacja. Z tym podmiotem ekonomii społecznej procedowane jest zawarcie umowy.

Parking zacznie funkcjonować z początkiem lutego. Zamontowany został sprzęt do poboru opłat i wydawania biletów. Dzięki temu interesanci, którzy przyjadą do magistratu, będą mieli możliwość zaparkowania samochodu, bo opłaty za parkowanie wymuszą w naturalny sposób rotację aut. Funkcjonujący podczas wakacji testowy system parkingu płatnego okazał się bardzo skuteczny i nie było problemu z wolnymi miejscami parkingowymi dla interesantów.  

Pierwsza godzina parkowania będzie bezpłatna, każde rozpoczęte 20 minut to będzie koszt 1 zł.

W tej formule parking będzie działał całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Parking liczy 59 miejsc, w tym 5 miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Celem Spółdzielni Socjalnej Kooperacja jest umożliwienie aktywizacji zawodowej osobom pozostającym bez pracy oraz osobom niepełnosprawnym, a także prowadzenie reintegracji społecznej osób zatrudnionych w spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja prowadzi działalność wielobranżową. W celu wprowadzenia osób bezrobotnych na rynek pracy Kooperacja wykonuje również wiele działań towarzyszących, takich jak doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i publicznymi instytucjami rynku pracy.

Spółdzielnia pozyskuje również różnego rodzaju zlecenia od klientów biznesowych i prywatnych, przy realizacji których zatrudnia osoby bezrobotne.

W Spółdzielni zatrudnionych jest ok. 20 osób, które często kierowane są do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

Pracownicy Spółdzielni pracują m.in. przy obsłudze parkingów letnich w Sopocie, pielęgnacji terenów zielonych, remontach mieszkań komunalnych i pracach budowlanych.

Ponadto Spółdzielnia prowadzi również pierwszy w Sopocie sklep charytatywny LukLuk, w którym zatrudnione są osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...