Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu następujących uchwał:

  • Nr III / 32 / 2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu szkoły przy ul. Polnej w mieście Sopocie (symbol planu M-6/05a).
  • Nr IV / 52 / 2019 z dnia 7 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części pasa przykolejowego w mieście Sopocie, w zakresie terenu od ul. Jakuba Goyki do ul. Wejherowskiej i wiaduktu nad torami PKP  (symbol planu P-2/03).

Do 29 marca 2019 r. wszyscy zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do tych projektów planu i prognoz oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
81-704 Sopot
ul. Kościuszki 25/27

lub w siedzibie Urzędu, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...