W Sopocie bezpieczniej dzięki nowym rondom

Nowe rondo na Kamiennym Potoku
Fot. Fotobank.PL/UMS

Usprawniona komunikacja publiczna i poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego – oto niektóre plusy budowy dwóch nowych rond w Sopocie. Inwestycja została zakończona, odebrana przez odpowiednie służby i oddana do użytku. Teraz pora na kolejny etap, polegający m.in. na budowie parkingu park&ride.

Budowa rond zakończona
Prace budowlane przy inwestycji „Przebudowa skrzyżowań w Sopocie u zbiegu ulic Wejherowska – Kraszewskiego oraz Wejherowska – Obodrzyców na skrzyżowania typu małe rondo” trwały od 30 lipca 2018 r., a cała inwestycja kosztowała 11,5 mln zł.

W ramach inwestycji powstały dwa ronda. Wybudowane zostały chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne w technologii LED, wykonane są nowe elementy małej architektury, ogrodzenie wzdłuż torów kolejowych. Dzięki realizacji tej inwestycji powstał duży teren zieleni przyulicznej, docelowo będzie tam zasadzonych 46 drzew.

Inwestycja jest częścią projektu „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z  trasami dojazdowymi”, finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o całkowitej wartości około 25 mln zł.

Kolejny etap inwestycji
Od 15 kwietnia Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie rozpoczyna kolejny etap realizacji inwestycji w zakresie  programów ZIT (zintegrowane inwestycje terytorialne) oraz POIiŚ 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

Zakres zadania „Reorganizacja układu drogowego węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok obejmująca przebudowę ulicy Wejherowskiej i budowę parkingu przy rondzie Obodrzyców oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie tunelu SKM Kamienny Potok”, przewiduje:

  • przebudowę układu drogowego ul. Wejherowskiej na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Obodrzyców do ul. Łowickiej, w tym: przebudowę jezdni i chodników oraz budowę ścieżki rowerowej,
  • przebudowę pętli autobusowej przy przystanku SKM Sopot Kamienny Potok,
  • budowę parkingu przy rondzie na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej z ul. Obodrzyców,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową 3 podziemnych zbiorników retencyjnych,
  • budowę rurociągu teletechnicznego dla monitoringu miejskiego,
  • nasadzenia drzew i wykonanie trawników.

Całość drugiej części inwestycji powinna zamknąć się w kwocie 4,5 mln zł.

Na części tzw. ryneczku przy stacji SKM Kamienny Potok będzie wybudowany parking na 80 miejsc postojowych.

Najemcy, którzy faktycznie prowadzili tam działalność handlowo-usługową, otrzymali propozycję pozostania na części terenu. Rozmowy z ewentualnymi najemcami trwają.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...