Raport o stanie miasta 2018  

Widok z góry na Sopot
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Gmina Miasta Sopotu opublikowała Raport o stanie miasta. Raport podsumowuje działania prezydenta miasta w 2018 roku w obszarach, które mają największy wpływ na jakość życia w Sopocie.

Zadania, realizowane dla mieszkańców, wynikają ze strategii miasta oraz są konsekwencją przyjętych przez Radę Miasta uchwał, polityk, strategii szczegółowych oraz programów dotyczących poszczególnych dziedzin.

Raport, jako część bezpłatnego informatora miejskiego „Przepis na Sopot”, od dziś trafia do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców miasta. Został także opublikowany na stronie Sopot.pl w zakładce Informator Miasta Sopotu.

– Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i pracownikom samorządowym za wspólny trud na rzecz naszej społeczności lokalnej, rozwoju naszej małej ojczyzny – Sopotu – mówi Jacek Karnowki, prezydent miasta.

Dokument został złożony do przewodniczącego Rady Miasta Sopotu i radnych, będzie prezentowany podczas Sesji Rady Miasta Sopotu 27 czerwca, na którą zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...