Najem krótkotrwały – projekt nowelizacji ustawy

Turyści spacerujący latem po sopockim molo
Fot. Fotobank.PL/UMS

W ostatnich dniach Miasto zakończyło prace nad projektem nowelizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 238).

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami i deklaracjami, o których informowaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, skoncentrowaliśmy się na zapisach dotyczących przekazania delegacji prawnych samorządom. Szanując różną specyfikę i potrzeby miast dotyczące najmu krótkotrwałego przyjęliśmy, iż podobnie jak w państwach zachodnich, również w Polsce nie uda się uregulować tych kwestii na poziomie krajowym. Umożliwienie podejmowania decyzji i kontrolowania zjawiska najmu przez gminy, pozwoli skutecznie ograniczyć negatywne skutki najmu krótkotrwałego, nie doprowadzając do sytuacji wyludnienia miast czy innych problemów, z którymi walkę musiały podjąć europejskie miasta atrakcyjne turystycznie.

W nowelizacji ustawy zostały również doprecyzowane zapisy dotyczące tego, kto zobowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz jakie obowiązki z tego tytułu wynikają. Z naszego punktu widzenia istotna była również kwestia możliwości kontroli takich obiektów, ich wykreślenia z ewidencji oraz uzyskiwania informacji od przedsiębiorców pośredniczących w najmie o innych podmiotach, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Projekt nowelizacji ustawy przekazaliśmy do konsultacji. Mamy nadzieję, że wypracowane przepisy będą możliwie szybko przyjęte, aby zapobiec eskalacji problemów przed sezonem wakacyjnym.

Treść nowelizacji ustawy została wysłana do: marszałka Senatu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, ministra rozwoju, przewodniczego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, prezesa Związku Miast Polskich, marszałka województwa pomorskiego, prezydenta Krakowa, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania uwag dotyczących regulacji najmu krótkotrwałego na adres mailowy: najem@sopot.pl

 

Poniżej treść pisma Prezydenta Sopotu:

 

Radni Miasta Sopotu

Uprzejmie informuję, iż zakończyliśmy prace nad projektem nowelizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 238).

Zgodnie z założeniami i deklaracjami, skoncentrowaliśmy się na zapisach dotyczących przekazania delegacji prawnych samorządom. Szanując różną specyfikę i potrzeby miast w zakresie najmu krótkotrwałego, musimy przyjąć, iż podobnie jak w państwach zachodnich, również w Polsce nie uda się uregulować tych kwestii na poziomie krajowym. Umożliwienie podejmowania decyzji i kontrolowania zjawiska najmu przez gminy, pozwoli skutecznie ograniczyć negatywne skutki najmu krótkotrwałego, nie doprowadzając do sytuacji wyludnienia miast czy innych problemów, z którymi walkę musiały podjąć europejskie miasta atrakcyjne turystycznie. W nowelizacji ustawy zostały również doprecyzowane zapisy dotyczące tego, kto zobowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz jakie obowiązki z tego tytułu wynikają. Z naszego punktu widzenia istotna była również kwestia możliwości kontroli takich obiektów, ich wykreślenia z ewidencji oraz uzyskiwanie informacji od przedsiębiorców pośredniczących w najmie o innych podmiotach, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Dodatkowo, ustawa nowelizująca powinna również zawierać zmianę art. 601 §  4 pkt 4 ustawy
z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.), która umożliwiałaby ukaranie podmiotu świadczącego usługi hotelarskie w innym obiekcie hotelarskim, pomimo nakazu wstrzymania ich świadczenia. W chwili obecnej hipoteza normy odnosi się tylko do wstrzymania świadczenia usług hotelarskich w formie decyzji administracyjnej (art. 42 ust. 1 ustawy), nie dotyczy zaś wstrzymania świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach, gdzie wstrzymanie następuje na podstawie art. 41 ust. 2 cyt. ustawy.

Zwracam się również z uprzejmą prośbą o rozważenie zwiększenia dolegliwości kar zarówno za świadczenie usług hotelarskich po ich wstrzymaniu, jak i za świadczenie tych usług w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,  wbrew takiemu obowiązkowi (art. 601 §  4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń).  

W załączeniu przekazuję Państwu projekt ustawy, licząc na Państwa opinie i mając nadzieję, że wypracowane przepisy będą możliwie szybko przyjęte, aby zapobiec eskalacji problemów przed sezonem wakacyjnym.


Z wyrazami szacunku,

Jacek Karnowski

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...