Wychodzący z bezdomności mają w Sopocie mieszkanie

Cztery osoby stoją w pokoju w nowym mieszkaniu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Pięciu osobom wychodzącym z bezdomności prezydent Sopotu Jacek Karnowski przekazał dziś, 9 grudnia 2019 r. tzw. mieszkanie docelowe, które zajmować będą na podstawie umowy najmu.

Mieszkanie docelowe to innowacyjna forma wsparcia, opracowana w ramach miejskiego systemu mieszkalnictwa dla osób bezdomnych, będącego częścią Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności.

Urząd Miasta Sopotu wyremontował 140-metrowe mieszkanie przy ul. Fiszera, które składa się z 5 pokoi, dwóch łazienek oraz kuchni i przeznaczył je na lokal socjalny dla usamodzielnionych osób wywodzących się ze środowiska osób bezdomnych.

Mieszkanie docelowe to rozwiązanie, które jest efektem wieloletniej współpracy miasta z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób bezdomnych – to końcowy etap procesu usamodzielniania. Mieszkanie docelowe jest rodzajem mieszkania socjalnego. Osoby, które w nim zamieszkają, będą podejmować samodzielne decyzje i działać autonomicznie, nie otrzymując już wsparcia.

W mieszkaniu docelowym zamieszkają osoby, które przeszły proces usamodzielnia i są gotowe do funkcjonowania bez pomocy. Swoją drogę wychodzenia z bezdomności najczęściej rozpoczynały w miejscach niemieszkalnych. Osoby te przeszły przez noclegownie, schroniska, mieszkania chronione, do własnego lokalu socjalnego. Wszystko dzięki własnej pracy i wsparciu pracowników socjalnych oraz opiekuna/asystenta osoby bezdomnej. Osoby te posiadają własny dochód (zatrudnienie, renta, emerytura, zasiłek stały), który pozwoli na utrzymanie lokalu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...