Piece węglowe znikną z Sopotu

Dach z dymiącym kominem.
Fot. Pixabay

Do 2024 roku z Sopotu mają zniknąć wszystkie piece węglowe. W ciągu najbliższych dwóch lat miasto będzie w całości finansowało wymianę urządzeń grzewczych opalanych węglem na ekologiczne.

Sopot od początku lat 90. konsekwentnie realizuje program poprawy jakości powietrza. W 1999 r., m.in. dzięki dobrym parametrom powietrza, miasto otrzymało status uzdrowiska. Utrzymanie tej jakości, a nawet poprawa wskaźników, to sprawa priorytetowa. Głównym źródłem zanieczyszczeń atmosfery w Sopocie jest niska emisja, pochodząca z ogrzewania węglowego. W mieście pozostało jeszcze ok. 350 pieców opalanych węglem. Ich likwidacja i zastąpienie systemem proekologicznym przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń.

Działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza są prowadzone wspólnie z Gdańskiem i Gdynią. Samorządy skierowały w tej sprawie wniosek do marszałka województwa pomorskiego. Efektem jest przygotowanie przez samorząd województwa projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w możliwości eksploatacji urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe.

Zarząd Województwa Pomorskiego przygotowuje dla Sopotu odrębną uchwałę antysmogową. Określi ona termin, do którego wszystkie instalacje grzewcze, w których stosowane jest paliwo stałe, powinny zostać zlikwidowane. Po tym terminie na właścicieli i użytkowników domów czy mieszkań, w których będą jeszcze funkcjonowały węglowe urządzenia grzewcze, będą nakładane kary finansowe. Tą datą będzie prawdopodobnie 1 stycznia 2024 r.

- Sopot od lat ma status uzdrowiska i to nas zobowiązuje do utrzymania dobrych parametrów powietrza. Poprzeczkę ustawiliśmy bardzo wysoko i jesteśmy w tej kwestii konsekwentni. Chcemy być wzorem dla innych miast i gmin, by Sopot się kojarzył z zielenią i czystym powietrzem. Stąd ta inicjatywa i nasz wniosek do marszałka aby przygotował specjalna uchwałę dedykowaną Sopotowi. Będziemy prawdopodobnie jedynym miastem, które ma taką uchwałę - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

W związku z projektowaną dla Sopotu uchwałą antysmogową, Gmina zaproponuje modyfikacje w dotychczasowym systemie dopłat do likwidacji urządzeń grzewczych opalanych węglem. Propozycje te będą procedowane na grudniowej sesji Rady Miasta. Według projektu, w latach  2020-2021 miasto w stu procentach będzie finansowało wymianę urządzeń grzewczych na proekologiczne. W kolejnych latach poziom dofinansowania będzie się stopniowo obniżał. W roku 2022 sięgnie 80 proc., a w roku 2023 – 60 proc. dofinansowania. Od stycznia 2024 r. miasto nie będzie już finansować wymiany pieców. Maksymalny poziom dofinansowania to 800 zł na każdy kilowat zainstalowanej mocy nowego źródła ciepła. Przykładowo, dla urządzeń o mocy 24 kW, a takie są instalowane najczęściej, dofinansowanie wyniesie 19 200 zł.

 

Wszelkich informacji o dotacji udziela Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS, ul. Kościuszki 25, pok. 89, tel. 58 52 13 792

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...