„Aktywny samorząd” – wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim w parku
Fot. Pixabay

Od 1 marca osoby z niepełnosprawnościami będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd 2020”. Do końca marca Miejski Ośrodek Pomocy   Społecznej w Sopocie przyjmuje wnioski dotyczące Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, natomiast do końca sierpnia na Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację  społeczną  i zawodową.

W ramach programu „Aktywny samorząd 2020” Moduł I można otrzymać dofinansowanie na m.in.: kurs prawa jazdy, zakup wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy zakup sprzętu elektronicznego oraz szkolenie z obsługi tego sprzętu. Osoby pracujące mogą liczyć na wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, również za opiekę, którą sprawuje niania.

Studenci oraz osoby, które uczą się w szkole policealnej, mogą otrzymać dofinansowanie do czesnego oraz kosztów kształcenia, np. zakup pomocy naukowych, narzędzi dydaktycznych itp. Na semestr letni wnioski można składać do końca marca.

W tym roku na niektóre zadnia zwiększona została maksymalna kwota dofinansowania, np. na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można otrzymać do 25 tys. zł. W ubiegłym roku było to 10 tys. zł. Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu zwiększone zostało do 4 tys. zł. Również wsparcie w opłatach za naukę (czesne) zostało zwiększone do kwoty 4 tys. zł . W niektórych zadaniach zmniejszył się wymagany udział własny.

– Zachęcam osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd” oraz innych form wsparcia, które mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie i podnieść komfort życia – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie. – Oprócz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Sopot od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami przeznaczając na to własne środki, m.in. na turnusy rehabilitacyjne czy likwidację barier architektonicznych – dodaje dyrektor Czekaj.

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd 2020" należy składać elektronicznie przez SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mopssopot.pl w zakładce „Pilotażowy Program Aktywny samorząd". Informacji udziela Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 555 15 76.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...