Zawieszasz działalność - nie płać za śmieci!

Grafika przedstawiająca symblicznie czarne pojemniki na śmieci, na środku, w kole. W tle mur z białej cegły. W lewym górnym rogu pomarańczowe logo: Sopot informuje.
Fot. materiały UMS

Sopot wprowadza kolejne ułatwienia dla firm, w związku z pandemią koronawirusa. Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi swojej działalności, nie musi płać za odbiór odpadów.

Opłata za odbiór śmieci od nieruchomości niezamieszkałych czyli firm, a konkretnie: hoteli, restauracji, klubów, kin oraz innych instytucji i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, ustalana jest na podstawie deklaracji złożonej przez dany podmiot, w której określona jest wielkość i liczba odbiorów w miesiącu.

Tryb składania deklaracji i regulowania opłaty podlega ordynacji podatkowej (nie można dowolnie jej zmieniać). W przypadku gdy działalność firmy jest sezonowa lub firma czasowo zawiesza działalność (na przykład z powodu remontu, albo w przypadku zagrożenia epidemicznego), firma może złożyć tzw. deklarację „zerową” za czas w którym nie wytwarza odpadów.

W obecnej, trudnej sytuacji, każda z firm lub instytucji, która jest zmuszona do zawieszenia działalności, może złożyć deklarację korygującą na mniejszą lub zerową liczbę odbiorów odpadów. W przypadku odbioru od nieruchomości niezamieszkałych opłata „śmieciowa” pobierana jest za rzeczywistą ilość odebranych odpadów (liczba i wielkość pojemników).

Ważne, że deklarację korygującą podmiot musi złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie działalności. W obecnej sytuacji trzeba to zrobić do 10 kwietnia br. Po złożeniu deklaracji zerowej firma nie będzie płacić za śmieci do momentu kiedy wznowi działalność i złoży nową deklaracje.

Dodatkowo, na wniosek przedsiębiorców, umowy o najem pojemników mogą zostać zawieszone lub rozwiązane na okres nieprowadzenia działalności. Zrobić to można bez zachowania okresu wypowiedzenia, jednak pod warunkiem zwrotu pojemników. Miesięczny koszt dzierżawy pojemnika, w zależności od pojemności, waha się w granicach od 8 do 30 zł.

- Sopocki przedsiębiorco, jeżeli musiałeś zawiesić działalność to złóż deklarację zerową najpóźniej do 10 kwietnia, a nie będziemy naliczać opłaty, czyli nie będziesz płacił za śmieci przez okres w którym nie pracujesz i nie zarabiasz. Po złożeniu deklaracji zerowej firma nie będzie płacić za śmieci do momentu kiedy rozpocznie znowu działalność i złoży nową deklaracje określającą nowe ilości – apeluje i wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Już od piątku, 13 marca br., firmy zgłaszają mailowo chęć rezygnacji ze wszystkich lub części odbiorów. Składają też deklaracje korygujące. Do dziś wpłynęło około 100 takich zgłoszeń.

Podsumowując:

Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności i rezygnacji z odbioru odpadów firmy mogą składać mailowo na adres: obsluga@zom.sopot.plZwrotnie informowane są o konieczności złożenia deklaracji korygującej oraz o możliwościach złożenia takiej deklaracji:

  • Za pomocą elektronicznych deklaracji:http://zom.sopot.pl/edeklaracje (podpisana przez profil zaufany)
  • Za pomocą wypełnionych i zeskanowanych deklaracji przesłanych przy użyciu platformy epuap (ZomSopot) lub wysłanych listem poleconym (decyduje data nadania) – deklaracje do pobrania na stronie: http://zom.sopot.pl/edeklaracje

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...